• Margreet Hendriks

'Paddenpoel' heeft nieuwe eigenaar

SCHERPENZEEL Frank van Woerden is de nieuwe eigenaar van de 'paddenpoel'. Het al jarenlang braakliggend stuk grond aan de Druivenkamp kwam mee toen hij in april het failliete Bouwbedrijf Van Deelen overnam. ,,Het is een heerlijke plek om iets moois te ontwikkelen'', aldus Van Woerden. ,,Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat dit terrein zo lang onbenut is gebleven.''

 

Voor de Veenendaalse vastgoedontwikkelaar was de overname van Bouwbedrijf Van Deelen een logische stap. ,,Het bedrijf was mijn vaste bouwer en de samenwerking verliep altijd prima. Ik ken het personeel goed en een overname van het bedrijf leek me in de ontstane situatie een goede stap. Naast dat het een goede aanvulling is op onze bestaande activiteiten, heeft het ook als voordeel dat we nu een veel directer invloed hebben op de bouwkwaliteit van onze projecten. In feite is nu alles in één hand.''

DORPSHART RENSWOUDE Frank van Woerden Vastgoed & Projectontwikkeling is inmiddels een bekende naam in de regio. Het bedrijf tekende voor de ontwikkeling van het Dorpshart in Renswoude en de herontwikkeling van het 17e eeuwse Rechthuis in dezelfde plaats tot een gebouw met zestien appartementen. Verder is het bedrijf actief met (woningbouw)projecten in onder meer Veenendaal, Ede, Wageningen en Rhenen.

Door de overname van Bouwbedrijf Van Deelen (die een doorstart maakt onder de naam Frank van Woerden Bouw B.V.) komt daar nu een project aan de Druivenkamp in Scherpenzeel bij.

,,Op het gebied van projectontwikkeling mijn eerste kennismaking met Scherpenzeel'', bevestigt Van Woerden, die overigens zelf van oorsprong uit Renswoude afkomstig is. ,,Het gaat hier wat anders dan ik in andere plaatsen gewend ben'', constateert hij voorzichtig. ,,Aan de ontwikkeling van het terrein aan de Druivenkamp zit, zoals ik heb begrepen, ook in relatie tot het Wetroterrein, een hele geschiedenis vast. Het Wetroterrein wil ik maar even laten voor wat het is. Ik richt me liever op de Druivenkamp, want daar moeten we nu verder mee.

GEVOELIG DOSSIER Maar blijkbaar is het dossier zo gevoelig geworden dat iedereen in het gemeentehuis ervan in de kramp schiet en iedere wijziging op het bestaande plan op voorhand sneuvelt.''

Van Woerden verbaast zich over de formele opstelling van de gemeente waar hij, afgezien van een eerste kennismakingsgesprek met de wethouder, vastloopt in de contacten op ambtelijk niveau. ,,Ik vind het echt heel jammer dat er zo star wordt gereageerd op mijn voorstellen om het bestaande bouwplan op onderdelen iets aan te passen, om het project financieel haalbaar te maken. In de kostenberekening speelt ook mee dat ik er een zogenoemd 'bijna energieneutraal' gebouw neer wil gaan zetten, met onder meer zonnepanelen, warmtepompen en geen gas. Maar het schrappen van de parkeerkelder met twaalf plaatsen ten behoeve van dertien parkeerplaatsen op het maaiveld van naastgelegen gronden (over de aankoop waarvan ik met de eigenaren overeenstemming heb) wordt een constructieve wijziging genoemd en niet als ondergeschikt beschouwd. De omzetting van de winkelruimte op de begane grond naar een extra appartement zou in strijd zijn met het bestemmingsplan Centrum en niet passen binnen de uitgangspunten van de Centrumvisie. In feite word ik voor de keus gesteld om het plan, zoals het er al sinds 2004 ligt, precies zo uit te voeren (dus met een parkeerkelder en een winkelruimte) of een geheel nieuwe aanvraag in te dienen, met bijbehorende legeskosten om die wijzingen aan te kunnen brengen. En dat terwijl er voor dergelijke aanpassingen van een bestaand bouwplan naar mijn ervaring wel degelijk vrijstellingen mogelijk zijn.''

VERBETERINGEN Volgens Van Woerden zijn deze aanpassingen om het project financieel haalbaar te maken, ook nog eens duidelijke verbeteringen. ,,Wat is het nut van het realiseren van een winkelruimte voor de leegstand? De behoefte aan extra winkelruimte zie ik niet in Scherpenzeel en bovendien is de locatie in de centrumrouting niet ideaal.

Wat betreft het schrappen van de parkeerkelder zie ik, behalve het realiseren van een extra parkeerplaats op maaiveld, ook nog andere voordelen. Achter het terrein aan de Druivenkamp liggen nog twee grondstukken van andere eigenaren. Mochten daar in de toekomst nog plannen voor ontwikkeld worden, al is het maar uitbreiding van de parkeergelegenheid in het centrum, dan zou dit aan de zijkant van het gebouw worden geblokkeerd door een betonnen bak voor de entree van de onderliggende parkeergarage.

Met een parkeerterrein op maaiveld daarentegen hou je alle opties open. Maar ik geloof niet dat de gemeente zich daarmee wil bezighouden. In elk geval niet zonder een nieuwe en uitgebreide procedure voor een omgevingsvergunning.''

De projectontwikkelaar is er inmiddels ook door de gemeente op gewezen dat de norm voor het aantal parkeerplaatsen per appartement inmiddels is aangescherpt. In het vergunde bouwplan uit 2004 werd nog uitgegaan van 1,5 parkeerplaats per appartement; bij nieuwe plannen gaat men uit van twee parkeerplaatsen per appartement. Of Van Woerden bij een uitvoering op basis van de oude vergunning gehouden is aan het ophogen van die norm, zou wellicht nog een punt van discussie kunnen zijn. ,,Kijk, er is met mij overal over te praten'', aldus Van Woerden die overigens nog niet op de hoogte bleek te zijn van mogelijke plannen van het college om een parkeerfonds in het leven te roepen, waarmee ten behoeve van bepaalde centrumontwikkelingen eventueel een aanvullend aantal parkeerplaatsen van de gemeente kan worden 'aangekocht' op het parkeerterrein achter de Big Bazar.

,,Er is mij veel gelegen aan een goede verstandhouding met de gemeente. Met een wat flexibeler opstelling zouden we wellicht tot een constructief overleg kunnen komen hoe we er samen voor kunnen zorgen dat dit rommelige terrein op de Druivenkamp zo snel mogelijk bebouwd kan gaan worden. Iets wat me, mede gezien de berichten over overlast van ongedierte rond het terrein, ook in het belang van de omwonenden lijkt. Als de gemeente wil meewerken ,kan ik in oktober starten met de verkoop van de appartementen.''

De redactie van deze krant heeft uiteraard geprobeerd om de gemeente direct te laten reageren op deze kwestie. Dit bleek, onder meer vanwege de vakantie van wethouder Van Dijk, niet mogelijk. Mogelijk zal men hierop in een later stadium nog terugkomen.