• Gemeente Scherpenzeel

Plan schuldhulpverlening door de raad

SCHERPENZEEL - De gemeenteraad heeft donderdag het beleidsplan integrale schuldhulpverlening 'Schulden in de hand' vastgesteld. In het document wordt meer dan voorheen de nadruk gelegd op zelfredzaamheid, preventie en samenwerking met andere organisaties.,,De uitdaging voor de gemeente is niet direct voor inwoners te gaan zorgen als er tegenslag is, maar waar nodig te gaan zorgen dat inwoners meer voor zichzelf en voor elkaar kunnen gaan zorgen'', zo is te lezen in het beleidsplan. ,,Voor mensen die buiten de boot (dreigen) te vallen, moet de gemeente natuurlijk een vangnet bieden.'' Samenwerking met netwerkpartners is dan ook een belangrijk uitgangspunt van het gemeentelijk beleid. Men noemt hierbij specifiek de samenwerking met organisaties die actief zijn op het gebied van maatschappelijk werk (Vitras-CMD) en de diaconieën van een zestal kerken in Scherpenzeel die verenigd zijn in de Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening (IDH). Het college meldt dat er meer kerken willen aanhaken en dat er inmiddels een overleg is gestart met de kerken waarbij constructieve afspraken zijn gemaakt. Zo willen zij in samenwerking met de gemeente 'schuldhulpmaatjes' gaan opleiden die preventief gaan werken naast noodhulp of noodleningen in Scherpenzeel en Woudenberg. Voor de opleiding van vrijwilligers wordt dan gebruik gemaakt van de organisatie 'Schuldhulpmaatje', welke ruim twee jaar geleden is opgezet door kerken en christelijke organisaties.Meer in de krant van dinsdag 7 oktober.