• Hoewel de feestelijke stemming ontbrak, liet burgemeester Harry de Vries de traditionele kroketten doorkomen.

    Margreet Hendriks

Begroting 'gevierd' met kroketten

SCHERPENZEEL Een kroketje bij de begrotingsraad. Het is een traditie in Scherpenzeel. Toch was het dit jaar niet zo vanzelfsprekend dat de frituurpan in De Breehoek kon worden opgewarmd. Burgemeester Harry de Vries had de gemeenteraad namelijk vooraf gewaarschuwd de schaal met kroketten alleen te bestellen als er sprake was van een goedgekeurde meerjarenbegroting. En dat leek met een behoorlijk verdeelde politieke kijk op de cijfertjes op voorhand geen gelopen race.

Een keiharde botsing over de vraag of de door het college gepresenteerde sluitende meerjarenbegroting een verkeerd beeld geeft van de werkelijkheid, zoals onlangs in de Opinieronde het geval was, bleef in de raadsvergadering uit. De politieke verdeeldheid hierover binnen zowel coalitie als oppositie leverde weliswaar nog wel wat schermutselingen op, maar het leek vooral een beetje nasputteren.

VERHULLEN CU, PRO en CDA bleven het roerend met elkaar eens. Ze vinden de positieve saldi in de meerjarenraming verhullen dat er eigenlijk sprake is van een fors tekort, omdat daarin geen structurele dekking is verwerkt voor een extra uitgavenpost van ruim een miljoen euro per jaar om de ambtelijke organisatie te versterken. Dit bedrag wordt in de begroting de eerste twee jaar uit de algemene reserve gehaald en staat voor de volgende twee jaar als pro memorie post opgenomen, waarvoor nog dekking moet worden gevonden. Zowel oppositiepartij CDA als de coalitiepartijen CU en PRO maakten kenbaar wel te willen instemmen met de meerjarenbegroting, maar eigenlijk alleen voor de eerste twee jaar en op voorwaarde dat het college zo spoedig mogelijk na afronding van het proces rond de toekomstvisie de financiële uitkomsten daarvan definitief gaat verwerken.

ONEERLIJK BEELD Collega-coalitiepartij GBS snapte er, net als oppositiepartij SGP, helemaal niks van dat partijen die over deze begroting woorden als ‘niet reëel en oneerlijk beeld’ (CU) of ‘foefjes en trucjes’ (PRO) in de mond nemen, er wel ongewijzigd mee willen instemmen. ,,Waarom wordt er vanwege alle snoeiharde kritiek geen amendement ingediend met een voorstel hoe het dan wel moet?’’, vroegen Henk Brons (GBS) en Maarten Zwankhuizen (SGP) zich af. Volgens de drie andere partijen zou dit echter te voorbarig zijn, want ze willen niet vooruitlopen op de uitkomsten van het nog lopende onderzoek rond de toekomstvisie. Volgens Van de Beek (CU) was er echter niets mis met een winstwaarschuwing. Ook Peter Klaassen (CDA) vond dit soort kanttekeningen bij de houdbaarheid van deze begroting terecht. Willem Schuur (PRO) betoogde dat het eerlijke verhaal moest worden verteld en dat het daarom nodig was aan te geven hoe fragiel de cijfers van de begroting zijn.

EEN EITJE Maarten Zwankhuizen liet weten wel een beetje klaar te zijn met de 'morele superioriteit' die uitgaat van de voortdurende verwijzingen naar het vertellen van het ‘eerlijke verhaal’. ,,Dat doet iedereen hier’’, benadrukte de SGP-voorman die liet weten dat geen raadslid zal beweren dat de toekomst van het dorp een ‘eitje’ wordt. ,,Maar door tussen de regels door voortdurend te suggereren dat het toch niks meer wordt met Scherpenzeel is het geloof daarin aan het wegebben; zelfs het geloof in het eigen coalitieakkoord’’ stelde hij vast.

Dat de eensgezindheid tussen de coalitiepartijen op dit moment ver te zoeken is, bleek ook uit de reactie van GBS-voorman Henk Brons. Hij laakte de termen ‘foefjes, trucjes en oneerlijk beeld’, waarmee met name zijn coalitiegenoten CU en PRO over de begroting spraken, als neerbuigend en zelfs beledigend richting het college en de ambtenaren. ,,Ons eigen college’’, benadrukte Brons, die liet weten het zelf wel een prachtige begroting te vinden en een mooie basis voor een zelfstandig Scherpenzeel.

Hoewel bij het aannemen van de begroting de feestelijke stemming duidelijk ontbrak, zette burgemeester Harry de Vries het sein op groen om de traditionele kroketten te laten doorkomen. ,,Los van de begroting was het in elk geval een rijke avond’’, vatte hij het politieke schouwspel samen.