• Deelnemers doen een spel waarbij een dorp of stad elektrisch-energieneutraal moest worden gemaakt.

    Margreet Hendriks

Energiedebat ´leeft nog niet´

SCHERPENZEEL Het energiedebat is een onderwerp dat iedereen aangaat, maar slechts weinigen aanspreekt. Die conclusie lijkt gerechtvaardigd, gezien de opkomst bij de informatieavond van de gemeente in De Breehoek over de Regionale Energie Strategie (RES).

Een kleine veertig mensen kwamen donderdagavond kennisnemen van de ´grote uitdagingen´ waarvoor Scherpenzeel en regio FoodValley staan om te kunnen voldoen aan de noodzakelijke energietransitie. Meer dan de helft van hen was ook nog eens beroepshalve betrokken bij de RES.

De zoektocht naar windmolenlocaties en de aanleg van (grote) zonneparken is in menig gemeente een heet hangijzer, omdat inwoners een mening hebben over de effecten hiervan op de leefomgeving en het (her)gebruik van veelal agrarische gronden.

STEENTJE BIJDRAGEN Terwijl bijvoorbeeld Barneveld al volop in discussie is over plannen voor windmolenlocaties in de buurt van onder meer Terschuur, Zwartebroek, de Glind en industrieterrein de Harselaar, speelt deze kwestie in Scherpenzeel nog niet. Maar wat niet is gaat zeker komen, want de RES is een opgave waaraan elke gemeente in de regio zijn steentje zal moeten bijdragen. Naast primaire zoeklocaties voor de plaatsing van windturbines en zonnevelden langs snel- en spoorwegen in de regio is het buitengebied van Scherpenzeel (richting de grens met Barneveld) in de concept-RES namelijk één van de potentiële zoekgebieden voor het opwekken van wind- en zonne-energie.

LANDBOUWGROND Op de informatieavond in Scherpenzeel werd geschetst hoe ver Regio Foodvalley inmiddels is gevorderd met de conceptplannen die op 1 juni moeten worden ingeleverd bij het Rijk. De regio wil in 2050 energieneutraal zijn; oftewel evenveel duurzame energie opwekken als er wordt gebruikt. Dit gebeurt eerst met wind- en zonne-energie. Er moeten keuzes worden gemaakt waar zonnevelden en windturbines geplaatst kunnen worden en waar het landschap kan en mag veranderen. Er moet een kader voor de manier waarop je kunt omgaan met zon op land, ook met het oog op kostbare landbouwgrond.

Omdat er momenteel nog volop wordt geschaafd aan de concept-RES was de informatieavond vooral een eerste aanzet, om te polsen hoe er in Scherpenzeel wordt aangekeken tegen de te nemen maatregelen in het kader van de energietransitie. Dit werd niet gedaan in een open discussie, maar in een spelvorm met als doel een dorp of stad elektrisch-energieneutraal te maken. Zo bleek aan het eind van de avond dat bijvoorbeeld vrijwel niemand ontkwam aan de noodzaak tot de plaatsing van windmolens. Waar deze op de kaart van Scherpenzeel werden aangepast verschilde dan weer wel.

Het spel leek een voorproefje van de stevige discussies die Scherpenzeel bij de verdere uitwerking van de RES in de toekomst nog te wachten staan.