• Gemeente Scherpenzeel

Provincie ´blundert´ met informatie over fusie

SCHERPENZEEL Het college zit in haar maag met de blunder van de provincie om per abuis informatie naar buiten te brengen over de lopende besprekingen omtrent de toekomst van Scherpenzeel. Los van het schenden van de afspraak tussen beide partijen om hierover radiostilte in acht te nemen, herkent het college zich ook niet in de inhoud van de informatie zoals gedeputeerde Jan Markink die tijdens de rondvraag in de vergadering van Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland heeft gedeeld. Dat werd door een ontstemde burgemeester Harry de Vries vorige week naar aanleiding van vragen in de vergadering van de Opinieronde nog eens nadrukkelijk naar voren gebracht.

Op de provinciale website stond woensdagochtend korte tijd een verslag waarin gedeputeerde Jan Markink meldde dat de provincie voornemens is om de ARHI-procedure te starten voor een bestuurlijke herindeling van Scherpenzeel en Barneveld. Volgens Markink, die portefeuillehouder is van dit dossier, is het college van Scherpenzeel in het op 16 januari gevoerde gesprek op de hoogte gesteld van het voornemen van de provincie om zelf het initiatief te gaan nemen voor een fusie van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld. Het college van Scherpenzeel zou hierop enigszins geschrokken hebben gereageerd. Ook meldde Markink dat er vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) hierover actief wordt meegedacht vanuit ‘het grote belang van BZK bij het proces’.

Het verslag, dat direct het nodige stof deed opwaaien in Scherpenzeel, werd direct na een boos telefoontje van burgemeester Harry de Vries, van de website verwijderd. ,,Het openbaar maken van dit verslag is volledig in strijd met de afspraken van 16 januari’’, constateerde de burgemeester in een reactie. De commissaris heeft hiervoor zijn excuses aangeboden aan College, Raad, onze inwoners en organisatie. Ook de provincie is van mening dat dit nooit had mogen gebeuren.’’ Dat laatste werd ook desgevraagd bevestigd door de perswoordvoerder van de commissaris, Peter Droste, die ook aangaf dat er bij de provincie nog nader onderzoek zal plaatsvinden naar de manier waarp deze informatie per ongeluk op de website terecht is gekomen.

Marieke van de Beek (CU) maakte zich in de rondvraag van de Opinieronde vorige week niet zozeer druk over het feit dat de provincie met de publicatie de afspraak voor radiostilte heeft geschonden, maar wel om het gegeven dat de inhoud van de boodschap van de provincie kennelijk niet belangrijk genoeg was gevonden om direct te delen met de raad. ,,Op wiens initiatief is die afspraak over een radiostilte eigenlijk gemaakt?’’, wilde Van de Beek weten. ,,Dat is de provincie geweest’’, kon De Vries haar melden. Hij hielp Van de Beek ook meteen uit de droom dat er door de provincie een dergelijke harde boodschap in het gesprek van 16 januari is afgegeven. Het college herkent zich volgens de burgemeester namelijk ook niet in de inhoud van wat in het verslag was opgenomen. Dit wordt door het college ook nog eens duidelijk onderstreept in een informatiememo dat het inmiddels aan de raad heeft gestuurd. ,,Zonder de vertrouwelijkheid van hetgeen op 16 januari is besproken van onze kant geweld aan te doen, kunnen wij enkel constateren dat zowel de eenzijdige benadering van de provincie, als onze reactie daarop, niet strookt met onze beleving van het gesprek. In deze termen is niet over de toekomst van Scherpenzeel gesproken.’’

Op 16 januari is besproken dat GS op 4 februari een standpunt zal innemen over het zowel schriftelijk als mondeling neergelegde verzoek van het college om het gemeentebestuur een paar maanden de tijd te gunnen en de Kadernota 2021, die voor de zomervakantie door de gemeenteraad moet worden vastgesteld, als ijkpunt te nemen voor een definitief standpunt van de provincie. ,,Het moge duidelijk zijn dat ons college wil bouwen aan een zelfstandige, toekomstbestendige gemeente, en gelooft in de (haalbaarheid van de) koers zoals door onze raad is vastgesteld’’, meldt het college in de memo. ,,Vanuit deze overtuiging zien wij het vervolggesprek met de provincie (dat later deze week zal plaatsvinden, red.) met vertrouwen tegemoet.’’