• Tonnis van Dijk (links) en Ad van Es.

    Margreet Hendriks
  • Tonnis van Dijk (links) en Ad van Es.

    Margreet Hendriks

Tonnis van Dijk en Ad van Es 'kijken niet om in wrok'

SCHERPENZEEL Tonnis van Dijk (CU) en Ad van Es (PRO) nemen vanmiddag, na een periode van respectievelijk ruim vijf en bijna twee jaar, met een receptie afscheid als wethouder van de gemeente Scherpenzeel.

Beide wethouders dienden hun ontslag in nadat het college van GBS, ChristenUnie en PRO Scherpenzeel in december struikelde over de toekomstvisie voor Scherpenzeel. Van omzien in wrok is volgens Van Dijk en Van Es echter geen sprake. ,,We vinden het natuurlijk wel jammer dat het zo is gelopen.’’

HOUDBAARHEIDSDATUM Een maand na hun aftocht in de tumultueuze raadsvergadering, waarin bij meerderheid werd besloten om te kiezen voor een zelfstandige gemeente Scherpenzeel, beginnen Van Dijk en Van Es al een beetje te wennen aan het leven na hun wethouderschap. Daar komt bij dat het verstrijken van de houdbaarheidsdatum van het vorige college voor beide bestuurders ook niet echt uit de lucht kwam vallen. ,,We zagen het natuurlijk al een tijdje aankomen dat het grote verschil van inzicht met GBS over de toekomst van Scherpenzeel tot een bestuurscrisis zou gaan leiden’’, zegt Van Dijk. ,,Dat was eigenlijk onvermijdelijk. De manier waarop het is gelopen, is natuurlijk allemaal niet erg fraai, maar aanblijven als wethouder wanneer de raad bij meerderheid zou besluiten om het initiatiefvoorstel voor zelfstandigheid te steunen, zou hoe dan ook ondenkbaar zijn geweest. Ik ben het daar principieel niet mee eens en zou daarom ook nooit de collegeverantwoordelijkheid willen dragen voor de verdere uitwerking daarvan. Het besluit om in dat geval op te stappen, stond daarom van tevoren eigenlijk al vast.’’

JAMMER Ad van Es knikt instemmend en bevestigt dat de kwestie voor hem precies hetzelfde lag. ,,Deze afloop is jammer, maar kwam niet als een verrassing. Dat neemt niet weg dat ik best nog een poosje langer wethouder had willen zijn. Niet alleen omdat het leuk werk is, maar ook om zaken die in gang zijn gezet verder te willen afronden, zoals de verduurzaming van Sportpark De Bree en de plannen voor realisatie van bedrijventerrein Zwarte Land II. Want ondanks de korte periode van het vorige college, zijn we best in staat geweest om een aantal piketpaaltjes neer te zetten waar ik trots op ben. Ik denk daarbij onder meer aan de invoering van een dorpsdichter en de muzikale bijdrage die van leerlingen van de muziekschool verzorgen aan het begin van elke raadsvergadering. Dit laatste had ik liever gezien als vervanging van het ambtsgebed in de gemeenteraad, waarvan PRO geen voorstander is; maar het is in elk geval een mooie aanvulling. Trots ben ik ook op de verbouwing van de entree van het gemeentehuis. Binnen de gestelde tijd en binnen het budget is daar echt iets moois neergezet. En de komst van een lijnbusverbinding met Barneveld; een wens die al lang leefde in het dorp.’’

DIK COMPLIMENT Tonnis van Dijk zegt met plezier terug te kijken op de ruim vijf jaar waarin hij wethouder was van de gemeente Scherpenzeel, met onder meer ruimtelijke ordening, woningbouw, natuur & milieu en sport in zijn portefeuille. ,,Het is mooi dat ik heb kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de woonwijken Heijhorst en Akkerwinde, de nieuwbouw van de Korenmaat en de herontwikkeling van de oude schoollocaties aan de Bruinhorsterlaan en de Walstrolaan. Die laatste gaat dit jaar van start. Een hoogtepunt vond ik ook wat wij hebben kunnen doen voor zwembad ’t Willaer; eerst met de aanpak van de baden en de afdekdekens en nu met de renovatie van het gebouw. Daarnaast zijn zowel de Valleivogels als de hockey voorzien van een nieuw speelveld en is, niet te vergeten, de Diftar ingevoerd. Wat mij echter het meeste bij zal blijven van mijn periode als wethouder is de ontzettend plezierige samenwerking met de ambtenaren. Die waren altijd bereid om je overal mee te helpen en niks was teveel. Als het gaat om het besturen van een gemeente verdienen vooral de ambtenaren een dik compliment. Als wethouder ben je, zoals ook nu weer is gebleken, toch een passant; de ambtenaren zijn een vaste waarde.’’

In het licht van dat laatste benadrukken zowel Van Dijk als Van Es hoe blij zij zijn dat de gemeenteraad het erover eens is dat er een flinke versterking moet komen voor de ambtelijke organisatie. ,,Inwoners hebben dat in de rechtstreekse dienstverlening waarschijnlijk nooit zo gemerkt, maar achter de schermen bleven er vanwege het capaciteitstekort op het beleidsterrein toch vaak teveel zaken liggen. Die uitbreiding is echt noodzakelijk’’, aldus Van Dijk en Van Es die niettemin van mening blijven dat de betaalbaarheid van de uitbreiding op termijn voor Scherpenzeel een onmogelijke zaak zal blijken. ,,Maar we zullen zien hoe het gaat lopen’’, aldus beide oud-bestuurders die aangeven voor zichzelf – behoudens eventuele betrokkenheid in de steunfractie - geen terugkeer te voorzien naar de actieve politiek. ,,Het is ook heerlijk om weer druk te zijn met andere dingen, zoals mijn vrijwilligerswerk bij Gelders Landschap’’, zegt Van Dijk. Ad van Es vindt een vrije invulling van zijn agenda ook wel lekker. ,,Maar zeg nooit nooit.’’ Daar zijn beiden het over eens.