• Het 6-tal tijdens hun proef op de Gelderse kampioenschappen in Zieuwent

    Willaerruiters

Willaerruiters krijgen lening voor zonnepanelen

SCHERPENZEEL Het college stelt de raad voor om de Stichting Ruitersport Scherpenzeel een lening te verstrekken van € 160.000 voor de verduurzaming van hun accommodatie op Sportpark De Bree. De ruitersportvereniging heeft de zonnepanelen overigens inmiddels al aangebracht om te voldoen aan een door subsidieverstrekker EDS gestelde deadline.

De duurzaamheidslening van de gemeente dient in dit geval als vervanging van de tijdelijke lening die hiervoor eerder is afgesloten.

AANVRAAG Het energieneutraal maken van Sportpark De Bree is een van de speerpunten in het duurzaamheidsbeleid van het college. Het gaat daarbij om zowel het verminderen van het energieverbruik als het benutten van mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie. De Willaerruiters hebben hiervoor zelf subsidieaanvragen ingediend en toegekend gekregen binnen zowel de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) als de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS). Een van de voorwaarden van de EDS-subsidie was dat de zonnepanelen voor 15 november 2019 geïnstalleerd moesten worden. Om dit te kunnen (voor)financieren heeft de ruitersportvereniging een tijdelijke lening afgesloten. Inmiddels zijn er 498 monokristallijne zonnepanelen op de accommodatie aangebracht. Deze zorgen samen met hoogrendement optimizers voor de opwekking van 200.000 Kwh groene stroom.

DUURZAAM ,,Een state–of-the-art installatie’’, aldus het college. Nu de klus is geklaard is de ruitersportvereniging op zoek naar een passender financiering ter vervanging van de lening die onder tijdsdruk is afgesloten. Hiervoor heeft de stichting aangeklopt bij de gemeente. Het college stelt de gemeenteraad voor om De Willaerruiters een lening van € 160.000 te verstrekken met een looptijd van tien jaar en annuïtair af te lossen tegen een rente van 0,5 procent op jaarbasis. Het verstrekken van duurzaamheidsleningen aan maatschappelijke organisaties is gangbare praktijk betoogt het college, dat erop wijst dat de gemeenteraad in december 2018 ook een regeling voor renteloze duurzaamheidsleningen voor basisscholen heeft opgesteld. Omdat dergelijke leningen het weerstandsvermogen van de gemeente beïnvloeden, er kosten zijn in verband met ambtelijke capaciteit en het college verwacht dat er in de toekomst ook nog andere partijen een soortgelijke aanvraag zullen doen, acht het college een beperkte rentevergoeding te billijken. Er lopen namelijk inmiddels subsidieaanvragen bij de SDE voor soortgelijke duurzaamheidsmaatregelen voor de beide voetbalverenigingen, Zwembad ’t Willaer, Muziekvereniging Caecilia, Kulturhus De Breehoek en Scouting Scherpenzeel.

Overigens merkt het college wel op dat andere partijen aan het verstrekken van de duurzaamheidslening aan De Willaerruiters geen rechten kunnen ontlenen. ,,De raad kan in de toekomst per geval beoordelen of het wenselijk en (financieel) haalbaar is om een nieuwe lening te verstrekken.’’

Over het voorstel wordt donderdag besproken in de Opinieronde van de gemeenteraad.