• Pro

PRO Scherpenzeel: ´Verbeteren De Breehoek is uit ons hart gegrepen'

SCHERPENZEEL Deze stelling is PRO Scherpenzeel uit het hart gegrepen. Duidelijk is dat destijds bij het ontwerp van De Breehoek keuzes zijn gemaakt die we met de kennis van nu anders zouden maken.´´ Dat zegt Willem Schuur van PRO Scherpenzeel in reactie op de stelling dat De Breehoek steun verdient voor een betere uitstraling.

,,Het multifunctionele karakter van ons Kulturhus (met onder andere de sport, cultuur, evenementen, bibliotheek , medisch steunpunt et cetera) maakt het één van de belangrijkste voorzieningen van ons dorp. Om een betere exploitatie mogelijk te maken, dienen er echter ons inziens een aantal aanpassingen plaats te vinden, onder andere. betreffende de indeling en uitstraling van het gebouw. Hierbij dienen we ons te realiseren dat voorzieningen voor sport en cultuur nooit volledig zonder subsidie zullen kunnen worden geëxploiteerd.Bijvoorbeeld is het de vraag of de horecafunctie niet beter aan de voorzijde van het gebouw zou passen, en of de enorme loze hal niet beter te benutten is. Wellicht zijn er dan mogelijkheden voor een meer geschikte raadszaal en/of trouwlocatie. Deskundig onderzoek is voor het beantwoorden van dergelijke vragen noodzakelijk. PRO Scherpenzeel wil dat de gemeente hiervoor extra geld ter beschikking gaat stellen.´´