• Gemeente

PRO wil verlaging OZB

SCHERPENZEEL De fractie van PRO Scherpenzeel heeft het college gevraagd om de aangekondigde meevaller van circa 1,1 miljoen euro onder andere aan te wenden voor verlaging van de OZB-heffing.

Onlangs werd bekend dat de voorlopige jaarrekening 2016 er een stuk positiever uitziet dan tot voor kort verwacht.

MEEVALLER In plaats van een vorig jaar berekend tekort van 450.000 euro toont de voorlopige berekening een plus van rond de 1,1 miljoen euro.

De meevaller wordt door het college voor het grootste deel toegeschreven aan de gunstige resultaten van de grondexploitatie.

Na de definitieve vaststelling van de jaarrekening wil men met betrekking tot het overschot met voorstellen naar de raad komen. PRO Scherpenzeel heeft alvast één suggestie in de ideeënbus van het college gedropt, namelijk het naar beneden bijstellen van, wat zij betitelen als, de 'exorbitante' verhoging van de OZB van 14,3 procent.

Indien het college hiertoe bereid is, wil PRO Scherpenzeel graag weten met wel percentage de OZB-verhoging dan gecorrigeerd kan worden.

SLUITENDE MEERJARENBEGROTING Over de forse verhoging van de OZB is in de gemeenteraad al veel te doen geweest.

De extra stijging van de woonlasten was volgens het college nodig om, na een aantal tekorten die werden verwacht in de komende jaren, in 2020 te komen tot een sluitende meerjarenbegroting.

VOORZIENINGEN De lastenverhoging werd noodzakelijk geacht voor het in stand houden van de voorzieningen in het dorp, alsmede nastreven van een stabiele en goed toegeruste ambtelijke organisatie, om de zelfstandige status van de gemeente te waarborgen.

Tegenover de in totaal 16 procent stijging van de onroerend zaakbelasting liet het college de rioolheffing dalen door een andere rekenmethode. Daardoor zou de woonlastenstijging in 2017 totaal beperkt blijven tot 4 tot 6 procent per huishouden.

OPPOSITIEPARTIJEN Met name de oppositiepartijen hadden veel kritiek op de voorstellen zoals die vorig jaar werden gepresenteerd bij de begroting en onthielden daaraan dan ook hun steun.

PRO Scherpenzeel, de VVD en GBS meenden dat huiseigenaren in Scherpenzeel onevenredig getroffen zouden worden door de verhoging van de OZB. Zij spraken de vrees uit dat van het voor 2017 becijferde gemiddeld lager stijgingspercentage van de lastendruk door bijvoorbeeld een vanwege nieuw beleid noodzakelijke verhoging van de afvalstoffenheffing, in de daarop volgende jaren wel eens weinig zou kunnen overblijven.

Eventuele voorstellen van het college voor de bestemming van het overschot uit 2016 zijn aangekondigd voor de gemeenteraadsvergadering van juni.