• Foto Rinus van Denderen

Raad zet druk op onderzoek naar parkeerdruk in Scherpenzeelse woonwijken

SCHERPENZEEL De Scherpenzeelse gemeenteraad wil dat het college vaart gaat maken met een onderzoek naar de parkeerdruk in de woonwijken. De politiek schaarde zich unaniem achter een amendement van de SGP om hiermee in 2019 van start te gaan.

Het onderzoek stond in de nieuwe programmabegroting geagendeerd om in 2020 te worden uitgevoerd. Dat duurt de SGP te lang. Volgens Maarten Zwankhuizen is bekend dat de parkeerdruk in sommige wijken erg hoog is. ,,Als het onderzoek pas in 2020 plaatsvindt duurt het nog langer voordat er aan een oplossing gewerkt kan worden.''

Wethouder Ad van Es vond het geen goed idee. ,,Het onderzoek wordt weliswaar extern uitbesteed, maar de verdere uitwerking vereist ambtelijke inzet. Daar is geen ruimte voor'', liet Van Es weten. Zwankhuizen veegde het argument van tafel. ,,Ik vraag niet om uitvoerende maatregelen in 2019, maar alleen om het onderzoek. Het gaat erom dat het er ligt; uitzoeken wat we waar gaan sleutelen komt later wel. De knelpunten die in 2019 worden geconstateerd lossen zich niet vanzelf op'', bracht Zwankhuizen in tegen het verweer van Van Es dat men dan mogelijk moest werken met een verouderd onderzoek. De overige raadsfracties waren het met de SGP eens en steunden het voorstel om het onderzoek volgend jaar te laten plaatsvinden.