• Margreet Hendriks

Renes heeft nu de Sionkerk

SCHERPENZEEL Op de voorgevel van het nieuwe kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente aan Renes prijkt sinds kort de naam Sionkerk. Uit meerdere, door gemeenteleden aangedragen, namen heeft de kerkenraad deze naam gekozen. Ds A. Verschuure gaf in zijn preek van 19 juli aandacht aan de naam van de kerk en deed dit naar aanleiding van Psalm 132: 13-16. Verschuure: ,,Sion verwijst naar een kale en onvruchtbare berg, waar de Heere niettemin een tempel oprichtte en wilde wonen. Een plek waar Zijn dienaren voedsel mogen uitdelen voor nooddruftige zielen'', aldus de dominee, die de naam van het kerkgebouw daarom ook zeer toepasselijk vindt.