• De nieuwe gemeenteraad van Renswoude, met in het midden vooraan burgemeester Petra Doornenbal.

    Edward Doelman

Renswoude 'slaat piketpaaltjes'

RENSWOUDE Een bewogen raadsperiode en verkiezingen, met als resultaat grote winnaars en flinke verliezers. Maar donderdag werden er 'gewoon' elf gemeenteraadsleden beëdigd door burgemeester Petra Doornenbal-van der Vlist. Wel werd direct een moreel appel gedaan op de nieuwe raad van Renswoude.

Edward Doelman

Voor de meerderheid van de nieuwe gemeenteraad is het raadswerk nieuw. Zes van hen maken voor het eerst deel uit van het 'hoogste orgaan van de gemeente'. Daar komen mogelijk nog twee nieuwelingen bij. Fractievoorzitters Sander van 't Foort (ChristenUnie) en Marieke Teunissen (VVD) zijn kandidaat-wethouder en de kaarten die tot dusverre op tafel gelegd zijn, wijzen op een coalitie tussen beide partijen. In dat geval zouden er acht nieuwe raadsleden zijn.

Dat is inderdaad relatief veel, erkende burgemeester Doornenbal na afloop van de beëdiging en installatie van de nieuwe raad. ,,Juist daarom vond ik het als voorzitter van de raad ook belangrijk om wat mee te geven. Dit was het moment om piketpaaltjes te slaan." Dat deed de eerste burger van het kasteeldorp door toespraak, wat neerkwam op een moreel appel.

INTEGRITEIT Zo ging Doornenbal onder meer in op de taken en rollen van de gemeenteraad en benadrukte zij het belang van integriteit. ,,Een raadslid moet op de goede manier omgaan met de macht, informatie en middelen die hij als gekozen volksvertegenwoordiger heeft gekregen. Hij moet het algemeen belang voor ogen houden en zich kunnen verantwoorden voor de keuzes die hij maakt." Volgens haar is integriteit dan ook geen 'statisch, absoluut concept'. ,,De publieke moraal is voortdurend in ontwikkeling en je kunt er verschillend over dingen denken. Het is daarom belangrijk in de raad geregeld over integriteit te praten, en als het nodig is, elkaar aan te spreken."

Ook het samenspel tussen raad en college, dat in het dossier over afronding Dorpshart en mogelijke nieuwbouw van het gemeentehuis stroef verliep, werd aangehaald door de burgemeester. ,,Als we samenwerken, komen we verder. Ons dorp heeft behoefte aan een bestuur dat dit open en transparant doet."

EENSGEZIND Volgens haar is hier een basis van onderling vertrouwen wenselijk. ,,Dat wil niet zeggen dat er geen verschillen van opvatting mogen zijn. Natuurlijk zijn die er in politieke programma's en ideologie. Maar een goede discussie en besluitvorming slaagt het best met goede onderlinge verhoudingen en respect. Juist voor de toekomst van een zelfstandig Renswoude is het van groot belang dat wij bestuurlijk en politiek eensgezind staan voor de belangen van onze gemeente. Laat dat de kracht van Renswoude zijn."

Met de oproep 'om er wat moois van te maken' sloot Doornenbal af. De toespraak was stevig, erkende Doornenbal. ,,De kleinste partij is de grootste partij geworden en andersom. Die nieuwe verhoudingen in de raad mogen wat mij betreft niet ten koste gaan van de relaties, de onderlinge verstandhouding en de eensgezindheid. We hebben een klein dorp, een kleine raad. We hebben elkaar hard nodig."

FORMATIE Na afloop lieten verschillende fractievoorzitters weten dat zij dat zij positief stonden ten opzichte van de 'preek' van Doornenbal. Over de 'formatie' in Renswoude lieten zij echter niets los. Daarvoor werd verwezen naar informateur Jan Wolleswinkel, die de voorbije week met alle fractievoorzitters om de tafel had gezeten. Dinsdag of woensdag brengt Wolleswinkel een 'tussenrapport' uit, zo bevestigde de informateur zelf. ,,Daarin zullen mijn bevindingen staan en geef ik een advies over de volgende stap."

Duidelijk is dat Wolleswinkel voorzichtig te werk gaat. Wordt de formatie niet onnodig ingewikkeld gemaakt, aangezien CU en VVD de gedoodverfde coalitiepartijen zijn. Bij de openbare vergadering voor de start van het formatieproces werd al het woord 'schijnvertoning' in de mond genomen. ,,Los van die woordkeuze wil ik benadrukken dat het echt niet makkelijk is. Met zetels bij elkaar optellen heb je nog geen coalitie. Het gaat ook hier om het vinden van elkaar binnen nieuwe rollen, onderling vertrouwen en eensgezindheid. Dat is veel belangrijker dan poppetjes", aldus Wolleswinkel.