• Erik Knorth: ´uitmuntende wetenschapper die gerespecteerd wordt als leidende deskundige´.

    Gemeente Renswoude

Renswoudenaar Erik Knorth koninklijk onderscheiden

RENSWOUDE Prof. dr. Erik Knorth uit Renswoude is vrijdag 1 juni benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Knorth, hoogleraar Orthopedagogiek aan de RUG, heeft zich bijna veertig jaar actief ingezet voor de verbetering van het leven van zeer kwetsbare jongeren die in de knel zijn gekomen en hun opvoeders. Nationaal en internationaal staat hij bekend als ´een uitmuntende wetenschapper die gerespecteerd wordt als leidende deskundige, een bron van inspiratie voor zijn medewerkers en studenten en een vriend voor velen´.

Burgemeester Doornenbal heeft de koninklijke onderscheiding aan hem uitgereikt tijdens een symposium ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de studierichting orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.