• Twee wandelaars rond de kom van Renswoude

    Janneke Hek

'Restauratie Grand Canal bijna klaar'

RENSWOUDE Wie nu een wandeling wil maken rond het Grand Canal, moet laarzen aantrekken. Rond het gerestaureerde kanaal ligt een modderig wandelpad. Volgens Hugo Spitzen van Utrechts Landschap heeft het weer niet meegezeten met de restauratie van het eeuwenoude kanaal. Maar het einde van de werkzaamheden komt in zicht. Niet binnen de geplande vier weken, maar dat is geen probleem, verzekert Spitzen.

Door Janneke Hek

De beuken zijn gekapt en vervangen door eiken. Deze zijn nog lang niet zo groot als de gekapte beuken. ,,En dat gaan wij ook niet meer meemaken" grapt een wandelaar op leeftijd die met stevige wandelschoenen een rondje om het Grand Canal loopt.

Er moet nog één boom geplant worden en dat gebeurt volgende week woensdag 16 maart. Dan planten leerlingen van Renswoudse basisscholen de boom in het kader van Nationale Boomplantdag.Paul Vesters van het Utrechts Landschap is opdrachtgever van het project en zeer content met het resultaat.

,,Natuurlijk zie je over een jaar of drie, vier pas hoe het is geworden. Alle bomen en struiken zijn dan goed aangeslagen. Ook worden de wallen nog ingezaaid met gras, daar zie je nu nog niets van. Het kanaal en de kom liggen er strak bij, precies zoals het ooit bedoeld was bij de aanleg in 1700", vindt hij.

ZACHTE EN NATTE WINTER Sinds november 2015 vinden er werkzaamheden plaats rondom de kom van het Grand Canal. ,,Door de zachte en natte winter heeft dat ons werk wel vertraagd en bemoeilijkt. Soms konden we met zwaar materieel niet het terrein op zonder grote beschadigingen toe te brengen. Sommige dagen konden we door hevige regenval niets doen. Hierdoor liep het project vertraging op die we gelukkig ingecalculeerd hadden. We kunnen nog steeds binnen de tijd opleveren" aldus Spitzen, boswachter en betrokken bij de uitvoering. De wandelpaden en taluds zijn opgehoogd. Wat er nu nog moet gebeuren, is het aanplanten van een beukenhaag rondom de kom. Zo ontstaat een knus gevoel. ,,Wanneer je vanaf de bomenlaan richting de kom loopt, ervaar je eerst openheid tussen de bomen aan weerskanten en bij de kom wordt het intiem door de beukenhagen. Het water zelf wordt niet voorzien van riet of andere beplanting. Het moet zo strak mogelijk blijven. De vissteigers worden wel teruggeplaatst".

SYMMETRISCH Ook is de kom aan de ene kant 1 meter verbreed en aan de andere zijde 20 centimeter ingekort om de symmetrie terug te krijgen. ,,In 1700 hadden ze nog niet de techniek om de kom symmetrisch in het landschap te plaatsen, tegenwoordig kan dat wel" licht Spitzen toe.

Financieel gezien wordt het project door meerdere partijen ondersteund. De financiering is rond. Voor het project is ruim 100.000 euro nodig en dat geld komt van de provincie, Prins Bernhard Cultuurfonds, Postcodeloterij en een vrijgevige particulier.

\Jan van Dijk, gemeentesecretaris van de gemeente Renswoude, is ook benieuwd naar het eindresultaat van de werkzaamheden rond het Grand Canal. ,,Ik ga zo meteen even kijken" belooft hij.

HERSTEL BEPLANTING De uitvoering van het werk is geheel in handen van het Utrechts Landschap en de gemeente heeft er verder geen rol in, geeft hij aan. Behalve dan voor het afgeven van de kapvergunningen. Utrechts Landschap heeft een historisch onderzoek door Debie & Verkuijl tuin- en parkrestauratie laten verrichten. Mede op basis daarvan is een plan voor herstel van de beplanting van de kom gemaakt. Directe aanleiding voor het project is de slechte staat waarin veel van de bomen langs het Grand Canal en vooral langs de kom verkeren.