• Adriaan Hosang
  • Adriaan Hosang
  • Adriaan Hosang
  • Adriaan Hosang
  • Adriaan Hosang
  • Adriaan Hosang

Ria van de Bor koninklijk onderscheiden

RENSWOUDE Ze was uitgenodigd voor een gesprek op het gemeentehuis. Samen met haar man Rob ging Ria van de Bot naar burgemeester Petra Doornenbal en vandaar, na een kort gesprek, lopend naar Kasteel Renswoude. Een grote groep familieleden en bekenden stond hen al op te wachten.

NIEUWE ENERGIE Doornenbal vertelde dat het koning had behaagd om Ria van de Bor in het kader van de jaarlijkse Lintjesregen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze wees op de langdurige en bijzonder actieve inzet van Ria op het gebied van natuureducatie, maar ook haar jaarlijkse activiteiten rond Boomfeestdag werden gememoreerd. Net als haar inzet bij het project ´van Luchtkasteel tot Dassenburcht´, de veldlessen voor scholieren en haar grote betrokkenheid bij de natuur, ook via het IVN. ,,Jij bent altijd goedgemutst en enthousiast, neemt het voortouw en zorgt elk jaar weer voor nieuwe energie en initiatieven. Inmiddels hebben generaties kinderen hun kennis over natuur en cultuurhistorie in Renswoude dankzij Ria kunnen uitbreiden", sprak burgemeester Petra Doornenbal.

Ook door de Landgoedeigenaren en het IVN werden lovende woorden gesproken. Het laatste woord was voor Ria zelf. Na een drankje en een hapje was er nog een lunch georganiseerd door de vrijwilligers. Rob van de Bor, ontving, net als Ria, een fraai boeket bloemen voor zijn inzet en ondersteuning van Ria.