• Steunpunt Scherpenzeel

'Risico's sociaal gemeente beleid onder controle'

SCHERPENZEEL De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het risicomanagement in het sociale gemeentelijke beleid (zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering) in de gemeente Scherpenzeel. De rekenkamercommissie concludeert dat de gemeente de risico's onder controle heeft, maar waarschuwt ook dat een kleine organisatie als de gemeente Scherpenzeel kwetsbaar is bij personele wisselingen, uitval door langdurige ziekte en mogelijk verlies van deskundigheid bij vertrek van personeel.
De rekenkamercommissie beveelt aan om de risico's en beheermaatregelen goed vast te leggen en niet alleen mondeling uit te wisselen. Ook adviseert de commissie om duidelijker te rapporteren aan de raad hoe de risico's onder controle worden gehouden. De gemeenteraad wordt geadviseerd om duidelijker aan te geven welke informatie nodig is om zicht te houden op de risico's in het sociaal domein.