• Burgemeester Piet Zoon met de gedecoreerde Henk Sukkel en diens echtgenote

    Adriaan Hosang
  • Felicitaties voor de gedecoreerde Nico Jansen van burgemeester Piet Zoon

    Adriaan Hosang
  • Jan Hardeman, voorzitter scheidsrechtersverebiging, en Jan Stutvoet met het zojuist gepresenteerde boek

    Adriaan Hosang

Scheidsrechters Hein Sukkel en Hermanus Jansen koninklijk onderscheiden

RENSWOUDE De scheidsrechters-vereniging Veenendaal en omstreken vierde vrijdagavond haar 50 jarig jubileum. Dat gebeurde in de kantine van de Voetbalvereniging Renswoude. Dat dit in Renswoude gevierd werd is niet zo vreemd wanneer je bedenkt dat de voorzitter van de scheidsrechtersclub, Renswoudenaar Jan Hardeman, nog niet zo lang geleden ook voorzitter was van de VV Renswoude. Bij deze gelegeheid werden Hein Sukkel en Hermanus Jansen koninklijk onderscheiden. Bovendien werd een boek met verhalen uit de historie van de jubilerende vereniging gepresenteerd.

Na de ontvangst van de genodigden door Jan Hardeman, onder wie uiteraard heel veel scheidsrechters, maar ook bestuursleden van voetbalclubs in de regio en niet te vergeten burgemeester Petra Doornenbal van Renswoude en haar collega burgemeester Piet Zoon van Veenendaal en de heer Buitenhuis, als afgevaardigde van de KNVB, nam Hardeman als eerste het woord.

HEIN SUKKEL De Veenendaalse burgemeester Piet Zoon was natuurlijk niet voor niets naar Renswoude gekomen. Hij verzocht de heer en mevrouw Sukkel om naar voren te komen. Hij wees er op dat Hein Sukkel sinds 1968 scheidsrechter was en dat hij vanwege zijn verdiensten bij de KNVB daar in 1991 de bronzen, in 1995 de zilveren en in 2006 de gouden scheidsrechtersspeld had ontvangen. ,,Ja, in 2014 bent u tot scheidsrechter van verdienste benoemd. Uw verdiensten als scheidsrechter zijn groot. U maakt ook deel uit van de beroepscommissie zaalvoetbal en ik heb begrepen dat u graag nog eens een wedstrijd zou fluiten als uw kleinzoon voetbalt. Dat gaat u vast lukken. U hebt u enorm ingezet voor de voetbalsport en men waardeert u ook. Niet voor niets ontving u ddiverse onderscheidingen van de KNVB. Ik mag u dan ook meedelen dat u, vanwege uw verdiensten, benoemd bent tot Lid in de Orde van Oranje Nassau". Even later werden hem de versierselen opgespeld en was er fraai boeket bloemen voor zijn echtgenote.

HERMANUS JANSEN Burgemeester Zoon had nog een verrassing en verzocht de heer en mevrouw Jansen om even naar voren te komen. Nicolaas Hermanus Jansen was van 1969 toto begin 2009 actief geweest als scheidsrechter voor de KNVB. Daarna was hij als rapporteur actief, iets wat hij nog steeds doet. Nico Jansen had in 2006 de gouden scheidsrechtersspeld van de KNVB ontvangen vanwege zijn verdiensten. ,,U als vrijwilliger bent heel belangrijk voor velen, u hebt een voorbeeldfunctie". En even later werd de heer Jansen de Koninklijke onderscheiding op het revers gespeld en was hij Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zijn vrouw werd in de bloemetjes gezet.

De voorzitter van de scheidsrechtersvereniging, Jan Hardeman, feliciteerde de heren Sukkel en Jansen met hun zojuist ontvangen koninklijke onderscheiding en gaf het woord aan Hans Buitenhuis, namens het bestuur en de directie van de KNVB. Buitenhuis sprak van een bijzondere gebeurtenis, met twee burgemeester en mensen met een Koninklijke onderscheiding. Hij wees er op dat scheidsrechters en rapporteurs het voetbal op een goede manier laten plaatsvinden. ,,Vergeet niet, jullie hebben heel veel voor de bond betekend. Ik weet nog dat de afdeling Veenendaal destijds als eerste uit de COVS stapte en z'n eigen koers ging varen. Het is ook bekend dat jullie goede scheidsrechters hebben. Vanaf deze plaats wil ik de gedecoreerden van harte feliciteren", aldus Buitenhuis.

BOEK Hierna verzocht Jan Hardeman aan Jan en Selia Stutvoet om naar voren te komen. Hij memoreerde dat, toen ze zo'n 3 jaar geleden ergens wat zaten te drinken, het idee geboren was om een boek te schrijven ter gelegenheid van 50 jaar Scheidsrechtersvereniging Veenendaal en omstreken. Hardeman: ,,Het is een mooi boek geworden met daarin tal van mooie verhalen, anekdotes, foto's en nog veel meer. Jan, heel erg bedankt voor jouw inzet daarbij."

Jan Stutvoet merkte op dat ook na de training van de scheidsrechter vaak veel verhalen los kwamen. ,,Ja, er waren van die verhalen bij waarvan je dan denkt, die moeten niet verloren gaan". Jan memoreerde drie van die bijzondere gebeurtenissen, die ook in het boek terug te vinden zijn en enkele aanwezigen wisten meteen waar het over ging, wat er toen speelde. Stutvoet bedankte ook degenen die hem ter zijde hadden gestaan bij de realisering van dit boek. Voor alle aanwezigen was er natuurlijk zo'n mooi boek beschikbaar.