• import

Scherpenzeel krijgt diftar; Gemeenteraad stemt unaniem in

SCHERPENZEEL De gemeenteraad heeft donderdagavond unaniem ingestemd met het invoeren van een gedifferentieerd tarief (diftar) voor het inzamelen van grijs restafval. Vanaf 1 januari 2019 geldt voor alle huishoudens een vastrechttarief van € 165,- per jaar voor de afvalstoffenheffing. Daarnaast krijgt men een rekening per aanbieding van grijs restafval. Het aanbieden van de groene kliko blijft gratis, evenals de inzameling van PMD-afval (plastic, metaal en drankkarton) en papier.

Alle fracties zeiden blij te zijn met de invoering van diftar omdat het voor de inwoners een goede stimulans zal zijn om hun huishoudelijk afval zoveel mogelijk te gaan scheiden. Wie het afval heel goed scheidt heeft namelijk veel minder restafval aan te bieden en kan de kosten van de afvalstoffenheffing in de hand houden c.q. daarop geld besparen ten opzichte van de huidige tarieven.

De meerderheid van de raad nam ook een motie aan van de fractie van GBS, waarin het college werd gevraagd om de inwoners goed voor te lichten over de plussen en minnen van het nieuwe systeem van afvalstoffenheffing. GBS denk daarbij bijvoorbeeld aan inzicht gegeven in de globale kosten en opbrengsten (subsidies) van de verschillende afvalsoorten, het feit dat het door veranderde wetgeving van de overheid niet meer is toegestaan om onderscheid te maken tussen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens, de kostendekkendheid van de vaste tarieven (ophaalritten) en variabele kosten (stortkosten afval). ,,Als we meer afval scheiden zal het vastrecht ook goedkoper worden'' aldus GBS-voorman Henk Brons. Verder zou het tarief in de toekomst nog verder omlaag kunnen wanneer het aantal ritten van de vuilniswagen (voorlopig nog als vanouds om de twee weken) naar beneden gebracht kunnen worden omdat er minder restafval wordt aangeboden. Allemaal zaken die volgens de raad, samen met een proef van gratis wegbrengen van groter restafval op de gemeentewerf, bij de inwoners goed duidelijk moeten worden gemaakt. Wethouder Tonnis van Dijk liet weten dat de raad bij de invoering van diftar kan vertrouwen op een goede communicatie naar de inwoners.