Scherpenzeelse brandweer weer gepasseerd bij grote brand

SCHERPENZEEL Er woedde woensdag 21 februari opnieuw een brand in een kippenschuur aan de Laagerfseweg in Woudenberg. Brandweerkorpsen uit Woudenberg en andere plaatsen werden ingezet. Opnieuw werd het korps van Scherpenzeel niet ingezet. Dit leidde tot verbaasde reacties.

Acht maanden geleden was er bij hetzelfde bedrijf brand in een kippenschuur waarbij 80.000 kippen omkwamen. Hierbij werd het korps van Scherpenzeel niet ingezet terwijl het dicht in de buurt ligt. De oorzaak zou liggen in het feit dat Scherpenzeel in Gelderland ligt en Woudenberg in Utrecht. Vanuit de Veiligheidsregio Utrecht is daarom gekozen om Scherpenzeel niet in te zetten in Woudenberg. Dit riep toen veel vraagtekens op. Ook vanuit de gemeente Scherpenzeel werd vorig jaar juli toegezegd dit uit te zoeken en in overleg te gaan hoe hier mee om te gaan in de toekomst.

Afgelopen woensdag gingen er echter bij de brandweer in Scherpenzeel geen alarmbellen af voor de brand in Woudenberg. De gemeente Scherpenzeel betreurt dit. En heeft contact opgenomen met Veiligheidsregio Utrecht. Ook zegt een woordvoerder van de gemeente: ,,In de eerste plaats leven wij natuurlijk van harte mee met het agrarische bedrijf in onze buurgemeente Woudenberg dat opnieuw is getroffen door een allesvernietigende brand. Het is eenvoudigweg niet voor te stellen wat dit betekent; al helemaal niet als dit je tweemaal overkomt. We hebben begrepen dat onze brandweer niet is gealarmeerd en dat vinden we jammer vanwege de ligging van Scherpenzeel en de gedachte dat we (ook) snel ter plaatse hadden kunnen zijn. Daarom is meteen contact opgenomen met de Veiligheidsregio Utrecht om dit met elkaar te bespreken en voor de toekomst goede afspraken te maken. Een overleg hierover is al gepland en wordt binnenkort gevoerd".