• Archief BDUmedia

Scherpenzeelse raad keurt begroting goed

SCHERPENZEEL De gemeenteraad van Scherpenzeel is vorige week in meerderheid akkoord gegaan met de programmabegroting 2017-2020. Oppositiepartijen VVD en GBS zagen hun pogingen, om de daarin opgenomen verhoging van de OZB teniet te doen, stranden. Het CDA boekte wel succes met amendementen met betrekking tot het schrappen van reserveringen voor de telefonische bereikbaarheid van de gemeente en een projectleider statushouders.

Margreet Hendriks

 

Het was niet de eerste keer dat CDA-voorman Johan Slappendel zijn vraagtekens zette bij de gemeentelijke uitgaven voor een projectleider statushouders. ,,De opvang van statushouders is met name een uitvoeringstaak'' constateerde Slappendel. Wat is daarbij de toegevoegde waarde van een projectleider statushouders, behalve het toevoegen van een extra bureaucratische laag?'' De CDA-voorman zei er dan ook niets voor te voelen om de 30.000 euro, die in 2016 overblijft van het voor deze projectleider beschikbaar gestelde budget van 55.000 euro, door te schuiven naar het boekjaar 2017. De meeste politieke fracties konden de CDA-er wel volgen.

BUREACRATIE Alleen de fractie van de ChristenUnie was het hier helemaal niet mee eens. Fractievoorzitter Marieke van de Beek wees, net als daarvoor wethouder Vreeswijk had gedaan, op de waardevolle bijdrage die deze projectleider kan leveren bij onder andere taallessen en het in goede banen leiden van het plaatsing van kinderen op de basisscholen. ,,Een prachtig verhaal'' vond Slappendel. ,,Maar wij hebben inmiddels ontdekt dat deze projectleider zich daar helemaal niet mee bezighoudt of zelfs hoeft te houden omdat het in de uitvoering allemaal prima loopt. Op alleen maar meer bureaucratie zit niemand te wachten.'

De CDA-voorman stelde onder het mom van 'sober en zinnig' ook voor om een gemeld overschot van 54.500 euro in het ICT-budget niet blind te bestemmen voor het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid van de gemeente. Daarvoor wil de CDA-er eerst een goed onderbouwd plan zien. Ook dit amendement werd in meerderheid aangenomen; ditmaal met de stemmen van zowel CU als de SGP tegen.De pogingen van de oppositie om de 16% OZB-verhoging uit de programmabegroting te schrappen waren minder succesvol.

BEELDVORMING De voorstellen hiertoe van VVD, gesteund door de fractie van GBS, werden door de coalitiepartijen van tafel geveegd. In de discussie kreeg de oppositie vooral veel kritiek dat men bijvoorbeeld de 12% verlaging van de rioolheffing niet in de beeldvorming over de lastenverhoging voor burgers meenam. De feitelijke stijging van de woonlasten komt daardoor volgend jaar uit tussen de 2,3% en 5,5%. Een maatregel die volgens de coalitiepartijen met het kwalitatief goede voorzieningenniveau van Scherpenzeel prima te verdedigen is. VVD en GBS bleven echter bij hun mening dat de een OZB-verhoging van 16% absurd hoog is. De programmabegroting werd uiteindelijk met de stemmen van VVD en GBS tegen door een raadsmeerderheid aangenomen.