• De Kiewiet

Scherpenzeler vindt eerste kivietsei

RENSWOUDE/SCHERPENZEEL Het eerste kievitsei in de regio Woudenberg/Scherpenzeel/ Renswoude is afgelopen maandag gevonden door Scherpenzeler Gerrit van de Haar van Weidevogelbeschermingsgroep De Kiewiet in een akker in Renswoude. Met het vinden van dit kievitsei is het nieuwe weidevogelseizoen voor veel vrijwilligers weer begonnen. Weidevogelvrijwilligers van onder meer Landschapsbeheer Nederland trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden.

Op akkerland lopen bijna alle nesten gevaar door werkzaamheden als ploegen, eggen, inzaaien of mechanische onkruidbestrijding in het voorjaar. Bescherming van nesten is daarom hard nodig. Daarna is het van belang om grasland te creëren waar de kuikens van weidevogels veilig naar voedsel kunnen zoeken, zodat ze de kans krijgen vliegvlug te worden. Dat kan kruidenrijk grasland zijn, maar ook bouwland met braakstroken.

Meer informatie op www.wvbdekiewiet.nl.