• SGP Renswoude

SGP: 'Coalitie van drie partijen is mogelijk'

RENSWOUDE ,,De stelling dat Renswoude met maximaal twee wethouders uit de voeten kan, is niet één op één te beantwoorden, al lijkt dat gezien de grootte van de gemeente Renswoude op het eerste gezicht best voldoende."

Dat stelt Henk van der Schoor, lijsttrekker van de SGP Renswoude, in een reactie op de stelling van deze week: maximaal twee wethouders in Renswoude.

,, Van belang is dat het college van burgemeester en wethouders het werk goed en gedegen kan uitvoeren. De laatste jaren is een groot aantal overheidstaken naar de gemeenten toegekomen. Vereiste is wel dat deze taken gedegen kunnen worden behandeld."

Van der Schoor wijst erop dat de gemeente Renswoude geen fulltime wethouders heeft, ,,Dit maakt het verdelen van het collegewerk niet altijd eenvoudiger. Een bijkomend aspect is dat de partijen na de verkiezingen een college trachten te vormen die recht doet aan de uitslag. Dat is mogelijk niet eenvoudig. Hebben twee partijen samen een meerderheid in de raad of niet? En passen de uitgangspunten van die twee partijen bij elkaar, zodat er met goed fatsoen ook een gedegen coalitieprogramma van te maken valt?"

,,Het kan dus in de praktijk in Renswoude ook gaan voorkomen dat een coalitie uit drie partijen gaat bestaan." Of dit gewenst is voor een gemeente van ruim vijfduizend inwoners? Van der Schoor laat dat in het midden. ,,De SGP heeft hier wel zijn eigen ideeën en wensen over, maar die zijn ook afhankelijk van verschillende factoren." SGP Renswoude is echter wel van mening dat het leveren van kwaliteit richting de burgers voorop moet staan. ,,Daar hebben zij recht op. En daar willen wij als SGP hard aan werken. Hopelijk ook weer in de periode 2018-2022 als collegepartij."