• SGP Renswoude

SGP: 'Intensieve veehouderij blijft welkom' 

RENSWOUDE ,,De agrarische activiteiten in het buitengebied staan onder druk. Het aantal boeren dat zijn werkzaamheden beëindigt, neemt toe", trapt Henk van der Schoor af in reactie op de stelling dat de intensieve veehouderij in Renswoude welkom blijft, ondanks het probleem van fijnstof. SGP Renswoude wil het karakter van de landelijke gebieden zoveel mogelijk behouden, zo benadrukt hij. ,,Onder meer door met de blijvende ondernemers binnen de agrarische sector goed te overleggen."

Onder het behouden en bevorderen van de vitaliteit van het landelijk gebied verstaat de SGP Renswoude ook de mogelijkheid tot uitbreiding en modernisering van agrarische bedrijven. ,,Ook de intensieve veehouderij blijft wat ons betreft welkom in Renswoude."

Dat wil niet zeggen dat er geen aandacht is voor fijnstof. Van der Schoor wijst op het initiatief dat Renswoude samen met Barneveld, Scherpenzeel en Ede het voortouw heeft genomen voor een actieplan. ,,Op dit moment lopen er bij diverse agrarische bedrijven concrete proeven om de uitstoot van fijnstof terug te dringen. De SGP Renswoude is heel benieuwd naar het verloop en de resultaten van deze concrete proeven. De Nederlandse agrarische sector is zeer innovatief en we hebben vertrouwen in goede resultaten."

,,En laten we vooral ook niet vergeten dat fijnstof niet alleen een probleem is dat veroorzaakt wordt door de agrarische sector. Ook de toenemende bedrijvigheid in andere sectoren, het gezellig aansteken van onze open haard en onze grote mobiliteit dragen bij aan dit probleem. Het terugdringen van fijnstof is dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid."