• SGP Scherpenzeel

SGP: 'Nieuwe investeringen moeten hun geld waard zijn'

SCHERPENZEEL ,,De jonge historie van de Breehoek kent vele ups en downs. Iedereen die een beetje op de hoogte is van de bouw en het gebruik van de Breehoek weet daarvan. Bestuurlijk gezien is deze voorziening de laatste tijd gelukkig in rustiger vaarwater terecht gekomen. Onder leiding van de huidige manager Vico Duisings zijn belangrijke verbeteringen bereikt in dienstverlening en gastvrijheid. De klanttevredenheid van gebruikers is aanmerkelijk gestegen.´´ Dat zegt Maarten Zwankhuizen van de SGP in reactie op de stelling dat De Breehoek steun verdient voor een betere uitstraling.

,,De exploitatie van de Breehoek is tot op heden echter nog steeds zorgelijk. Tot op heden is het niet gelukt om aan de financiële verwachtingen te voldoen en worden prognoses niet gehaald. Het management van de Breehoek heeft het vertrouwen en de verwachting uitgesproken dat dit zal verbeteren. Maar we moeten kritisch blijven. Het uitgeven van gemeenschapsgeld aan een voorziening in het dorp moet altijd verantwoord blijven gebeuren. En geld uitgeven doe je alleen als er het vertrouwen is dat het geld goed besteed wordt.

En natuurlijk moet je dan ook kritisch blijven kijken naar de uitstraling. Een logische indeling en planning van de Breehoek is belangrijk voor de bedrijfsvoering. Maar voordat de SGP wil praten over meer geld voor de Breehoek, dus voordat er weer in de Breehoek geïnvesteerd gaat worden, moet er eerst iets anders gebeuren. Het management zal wat de huidige plannen betreft aan de verwachtingen moeten voldoen en de plannen moeten waarmaken, zoals ze door de raad zijn vastgesteld. Als dan de vraag komt voor meer geld, dan zullen nieuwe investeringen hun geld waard moeten zijn. Wat gaat er verbeteren in de exploitatie? Worden de investeringen terugverdiend? Pas dan is een afgewogen oordeel op zijn plaats.´´