• Margreet Hendriks

Solide begroting voor Scherpenzeel

SCHERPENZEEL Het college van burgemeester en wethouders heeft de programmabegroting 2018-2021 naar de Raad gestuurd. In deze programmabegroting staan de ontwikkelingen voor de komende vier jaar geschetst, inclusief de beschikbare financiële middelen. Het college is blij met de presentatie van deze programmabegroting. De programmabegroting heeft alle vier de jaren een positief saldo. Daarbij rekening houdend met dat ook de Financiële Rapportages van 2017 een positief beeld laten zien, betekent het dat de gemeente Scherpenzeel ook in de komende jaren er financieel goed voor staat.

Er zijn volop ontwikkelingen waarvoor geld is gereserveerd. Door de positieve economische situatie is dit weer mogelijk. Zo is er geld voor de herinrichting van het kruispunt Dorpsstraat-Vijverlaan. Voor de invoering van de Omgevingswet is structureel geld gereserveerd. Ook voor onder andere De Breehoek, het samen met ondernemers ontwikkelen van bedrijventerreinen en diverse kleinere subsidies wordt voorgesteld extra geld beschikbaar te stellen.

De woonlastenstijging blijft beperkt met 0,9 procent tot 1,6 procent. Zowel onroerendezaakbelasting (OZB) als rioolheffing stijgen alleen met de inflatie. Deze wordt geraamd op 1,4 procent. De afvalstoffenheffing wordt vanaf 2018 in rekening gebracht met het Diftarsysteem. Dit betekent dat er naast een vast bedrag, ook per lediging betaald gaat worden. Hoe beter een huishouden het afval scheidt, des te lager de afvalstoffenheffing zal zijn. Bij een gemiddeld gezin met jaarlijks elf ledigingen daalt de afvalstoffenheffing licht.

Op 9 november besluit de gemeenteraad over de Programmabegroting 2018-2021. Voorafgaand hieraan is er op 26 oktober de Opinieronde.