• Margreet Hendriks

Straatverlichting niks waard

SCHERPENZEEL - De openbare verlichting in Scherpenzeel blijkt voor een groot deel over zijn maximale technische levensduur heen te zijn. Om vervanging te kunnen bekostigen moet structureel € 62.300,- per jaar worden bij geplust. Dat is € 30.000,- meer dan het bedrag dat eerder dit jaar in de Kadernota werd aangekondigd.Volgens het college is er een grote achterstand in de vervanging van de openbare verlichting. Voor een deel van de lichtmasten is vervanging urgent vanwege veiligheidsrisico's, onderhoudskosten en energieverbruik. Temporiseren van de vervanging hiervan is naar de mening van het college dan ook niet verantwoord. Een ander deel van de verlichting hoeft niet direct vernieuwd te worden maar nadert het einde van de levensduur. Deze wil men, wanneer de noodzaak hiertoe is, geleidelijk vervangen.* Lees meer in Scherpenzeelse Krant van dinsdag 4 november.