• Adriaan Hosang

Strijd om Tafeltje Dekje

SCHERPENZEEL ,,We hebben een heleboel positieve reacties gekregen, zowel van de huidige gebruikers van Tafeltje Dekje als van de bezorgers." Dat melden oud SWO-vrijwilligers Metha Kroon en Wil Folmer, die samen met het bedrijf Food Connect de maaltijdservice voor ouderen in Scherpenzeel en Renswoude willen voortzetten.

 

Door Edward Doelman

Hun initiatief kan op weinig enthousiasme rekenen van de Senioren Welzijns Organisatie Scherpenzeel-Renswoude (SWO-sr), dat inmiddels aan een alternatief werkt. Ook na 1 juli, de datum waarop het contract met de huidige leverancier Quarijn afloopt, blijft de SWO 'enkele maanden' warme maaltijden leveren. Hiervoor wordt een samenwerking aangegaan met Apetito, een leverancier van kant-en-klare maaltijden aan huis.

Dat nieuws bracht de SWO-sr vrijdag naar buiten, nadat de organisatie vorige week nog meldde dat zij per 1 juli zou stoppen met de maaltijdservice. ,,Hoe zeer het ons ook spijt zien wij ons genoodzaakt om deze activiteit te beëindigen", meldde SWO-sr destijds. Zij achtte 'de tijd rijp dat deze diensten aan de private markt werden overgelaten'. Verder werd beloofd dat de dienst 'Schuif eens aan', samen eten in het restaurant van het Huis in de Wei, uitgebreid zou worden. Volgens Kroon en Folmer was dat bericht de aanleiding om actie te ondernemen. ,,Dat vonden wij zo teleurstellend dat we zelf het heft in handen namen. We zijn meteen tot actie overgegaan en vonden in Food Connect al snel een deskundige partner.

Die organisatie is al vijftien jaar gespecialiseerd is in maaltijden voor thuis. ,,Zo verzorgen zij ook Tafeltje Dekje van Welzijn Barneveld." Kroon en Folmer willen de service met ingang van 1 juli voortzetten. ,,De eerste reacties zijn hartverwarmend." Saillant detail is dat zij beiden tot vorige maand nog actief waren voor SWO-sr. Kroon stuurde Tafeltje Dekje zelfs veertien jaar lang aan, terwijl Folmer als bestuurslid binnen de welzijnsorganisatie formeel verantwoordelijk was voor de coördinatie van de maaltijddienst. Beiden vertrokken in de loop van mei. ,,Er was al veel rumoer rond Tafeltje Dekje, nadat het Huis in de Wei er vorig jaar mee stopte en SWO-sr in zee ging met Huize Beatrix in Doorn", schetst Folmer.

Eind maart maakte deze krant daar al melding van. Aanbieder QuaRijn en SO-voorzitter Rinus van Bommel bevestigden klachten over de kwaliteit van de maaltijden. Ook werd duidelijk dat het aflopende contract, dat loopt tot 1 juli, niet verlengd werd. Wel stelde Van Bommel toen nog klip en klaar dat er 'geen hiaat zou komen in de voorziening'.

Volgens Kroon en Folmer werd in april gezocht naar een oplossing, maar liep dit niet zoals verwacht. ,,Op een gegeven moment ben ik eruit gestapt. Ik was al lang ontevreden over de gang van zaken en vond dat de belangen van de ouderen, die in de huidige maatschappij het al zwaar genoeg te verduren hebben, vergeten werden", meent Folmer.

Kroon toonde zich solidair met haar. ,,We vormden een goed team en begrijpen elkaar. We willen juist graag dat Tafeltje Dekje wordt voortgezet. Dat was bij SWO-sr niet het geval. Dat bleek ook wel toen bekend werd dat zij gingen stoppen."

Voor hun doorstart willen Kroon en Folmer graag een beroep doen op vrijwilligers. Ook de ouderen die momenteel van de dienst gebruik maken, worden nog benaderd. Folmer: ,,Het lijkt ons logisch dat we hen benaderen. Zij zijn de doelgroep en we zijn vrij om te gaan en te staan waar we willen." Maar volgens Kroon zet dat weer 'kwaad bloed' bij de SWO-sr. ,,Ik heb al een intimiderende mail ontvangen en kan er nauwelijks van slapen. Het is in elk geval een heel vervelende tijd voor ons beiden."

 Wethouder Henk Vreeswijk laat in een reactie weten dat hij de gang van zaken betreurt. ,,Dat wat er nu gebeurt, sorteert veel onrust bij de mensen. Ontzettend jammer." Hij is voornemens om samen met Hans van de Pol, collega-wethouder uit Renswoude, met beide partijen het gesprek aan te gaan. ,,Met de commotie die nu is ontstaan, schieten we niets op. Dit is ook niet in het belang van onze ouderen."

Vreeswijk rekent er wel op dat Tafeltje Dekje ook na 1 juli in Scherpenzeel in stand blijft. ,,Ik vind de maaltijdvoorziening geen basistaak voor de gemeente, maar het is wel goed dat we dit in Scherpenzeel en Renswoude hebben. Met name het sociale aspect, waarbij de vrijwilligers contact hebben met de ouderen en waar nodig hulp inschakelen, vind ik heel mooi. Door te bemiddelen kunnen we hopelijk samen tot een concrete oplossing komen."

Rinus van Bommel, voorzitter van SWO-sr, laat in een reactie weten dat hij de gang van zaken betreurt.

,,We werken aan een alternatief, zodat mensen vertrouwd raken met de maaltijden van Apetito. Sowieso blijven we dat tot 1 november doen. Daarna is het aan de gebruikers om een eigen beslissing te maken. Zij kunnen bijvoorbeeld kiezen voor Apetito, maar ook maaltijden kopen bij supermarkten of de slagers. We zijn druk bezig met de samenstelling van een team seniorenvoorlichters om de opties en veranderingen aan onze ouderen duidelijk te maken."

Over het initiatief van het duo Folmer/Kroon houdt Van Bommel zich het liefst op de vlakte. ,,Laat ik zeggen dat het vervelend is en dat het onze plannen en communicatie doorkruist. Ook zijn de dames rancuneus naar de SWO-sr toe." Hij stelt dat de dames in elk geval niet gebruik mogen maken van het SWO-adressenbestand. ,,De wet in het kader van de privacy is daar heel duidelijk in. Dat is verboden."

Verder stelt Van Bommel dat hij intensief contact heeft gehad met wethouders Vreeswijk en Van de Pol. ,,Dat contact houden we in stand. We gaan snel weer met de gemeenten om tafel om helderheid te scheppen."