• ANP

Supermarkten op de schop?

SCHERPENZEEL Bij de gemeente is een plan ingediend dat voorziet in een uitbreiding van de supermarktruimte op de hoek van de Vijverlaan-Dorpsstraat ten behoeve van herhuisvesting van de Jumbo in samenhang met nieuwbouw voor de supermarkt Aldi aan de Breelaan-Marktstraat. Het college wil onderzoek gaan doen naar de haalbaarheid en de gevolgen van deze verplaatsingen.

Volgens wethouder Tonnis van Dijk betreft het een gezamenlijk plan van Woonstede, Jumbo, Aldi en AJ Investments, de huidige eigenaar van het pand van de Aldi in het kader van de verdere ontwikkeling van Plan Weijdelaer. Al vanaf de start van Plan Weijdelaer wordt er achter de schermen onderhandeld over het betrekken van de supermarktlocatie op de hoek van de Vijverlaan en Dorpsstraat bij de nieuwbouw in het kader van het realiseren van een woonservice zone rond het vernieuwde zorgcentrum Huis in de Wei. Fase 2 van Plan Weijdelaer, de bouw van een appartementengebouw voor ouderen en andere zorgbehoevenden aan de Parklaan is op dit moment in volle gang.

Na afronding daarvan wil men fase 3 starten, te weten nieuwbouw aan de Dorpsstraat op de plek waar nu onder meer nog de woonwinkel van Woonstede en een parkeerplaats is gevestigd.

Zowel Woonstede als de gemeente hebben altijd de wens gehad om ook de winkelruimte van de supermarkt en naastliggende bloemenwinkel bij de nieuwbouw te betrekken. Dit leek tot nu toe om onbekende redenen niet te gaan lukken. Inmiddels is er kennelijk een soort compromis gevonden waarbij Jumbo kan uitbreiden in een grote winkelruimte met bovenliggende appartementen aan de Vijverlaan-Dorpsstraat. Hoewel dit voor de hand lijkt te liggen heeft de Aldi (die op hun huidige locatie onderhuurder is van oorspronkelijk huurder Peter de Wit van de Jumbo) volgens de wethouder geen trek om naar het pand van de Jumbo te verkassen, maar zou wel willen verhuizen naar een supermarktlocatie op de hoek Breelaan-Marktstraat naast Kulturhus De Breehoek. ,,Aldi wil als discountsupermarkt het liefst aan de rand van de bebouwde kom zitten. Een full service supermarkt als Jumbo past weer beter middenin het centrum'', licht Van Dijk toe. ,,Beide supermarkten hebben op de bestaande locatie geen ruimte om uit te breiden en willen dit graag. Daarnaast is het een mooie kans om, zoals we altijd hebben gewild, de supermarktlocatie bij Plan Weijdelaer te betrekken. Dan gaan de plannen voor fase 3 worden aangepast. Of het allemaal haalbaar is moet echter nog blijken'' tempert Van Dijk de verwachtingen. ,,Onderzoek is nodig om tot een weloverwogen besluit te komen gezien de belangen die hiermee zijn gemoeid en de gevolgen voor het centrum van Scherpenzeel. Zo moet er naast een mogelijke herbestemming van de grond op de hoek van de Breelaan-Marktstraat, ook worden gekeken naar het kunnen realiseren van voldoende parkeerplaatsen voor een grote Jumbo op de plek van de Aldi en wat er terug kan komen in de leegkomende supermarktlocatie aan de Marktstraat.''

de financiering van het onderzoek heeft het college al een bedrag van € 25.000,- beschikbaar gesteld uit het budget implementatie Omgevingswet. de voor dit onderzoek benodigde resterende middelen van € 20.000,- zal de gemeenteraad in september een voorstel krijgen tot het beschikking stellen van een extra krediet.