• SWO vrijwilligers bij het stamppottenbuffet

    Adriaan Hosang
  • Vrijwilligers genieten van het stamppottenbuffet

    Adriaan Hosang
  • SWO voorzitter Rinus van Bommel verwelkomt de talrijke aanwezigen

    Adriaan Hosang

SWO bedankt vrijwilligers met stamppotbuffet

RENSWOUDE De Senioren Welzijns Organisatie Scherpenzeel-Renswoude had, om haar vrijwilligers te bedanken voor hun inzet, een stamppottenbuffet georganiseerd in Restaurant De Dennen in Renswoude. Voorzitter Rinus van Bommel verwelkomde de in totaal 175 vrijwilligers maandagavond 21 november.

Adriaan Hosang

ENORME OPKOMST Van Bommel sprak van een enorme opkomst van vrijwilligers al dan niet met hun partner en wees erop dat men een wat ander programma had gekozen dan voorheen het geval was. Dit keer geen muziek of optreden maar een stamppottenbuffet. "Gezamenlijk lekker eten, praten met elkaar en elkaar ontmoeten. We nemen geen afscheid van vrijwilligers, want dat doen we binnen de eigen groepen".

FORMULIERENBRIGADE Van Bommel blikte ook terug. Hij noemde de start van de formulierenbrigade, die inmiddels zo'n 200 personen heeft geholpen. Daarmee voorziet de brigade in een behoefte. ,,We starten in 2017 met ondersteunende activiteiten´´ zegde hij toe.

Ook wees hij op de cliëntondersteuning door ouderenwerkster Rianne van Ginkel. Zij houdt een spreekuur in de bibliotheek in Renswoude.

Van Bommel bedankte wethouder Hans van de Pol voor diens inzet. Hij wees op de succesvolle kookcursus voor mannen, die erg in de smaak was gevallen. Maar ook de studieclub en het tabletcafé kwamen aan bod.

Blij was Van Bommel met het feit dat SWO ook in de tijdelijke huisvesting van Het Huis in de Wei eigen kantoorruimte had. Tenslotte bedankte hij alle vrijwilligers voor hun inzet voor SWO.

Wethouder Hans van de Pol wees op de andere invulling van het programma, zonder muziek door een koor. ,,Vrijwilligers zijn eigenlijk heel bijzondere mensen´´ aldus Van de Pol. ,,Ze staan altijd klaar voor een ander. Vaak hebben ze er geen tijd voor, maar ze hebben het hart op de goede plaats´´.

GEDICHT Van de Pol droeg een gedicht voor waarin de vrijwilliger centraal stond. Het laatste zinnetje vond hij het mooist: ´je doet het voor een ander, maar het geeft je ook zelf een goed gevoel´.

In het maandblad van SWO had Van de Pol een veelheid aan activiteiten ontdekt.

CLIËNTONDERSTEUNING Hij wees op fietsen, jeu de boules, tennis, bowling, sjoelen, biljarten, kaarten, schaken, bingo, gezellige bijeenkomsten, uitjes, filmmiddagen, lezingen, tabletcafé, de formulierenbrigade, Tafeltje Dekje, de klussendienst, Meer Bewegen voor Ouderen, vervoersservice, bezoekdienst, coaching, cliëntondersteuning, seniorenvoorlichting, vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning, de kookcursus en nog veel meer.

WASLIJST Van de Pol: ,,Het is een hele waslijst, geen wonder dat er zoveel vrijwilligers zijn. In Scherpenzeel en Renswoude zijn we blij met al deze activiteiten. Zo blijven senioren fit, actief en betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen. Namens onze gemeente geweldig bedankt voor uw hulp en inzet".

Van de Pol sloot af met een uitspraak van Desmond Tutu: ,,Iedereen kan een kleine bijdrage leveren aan een betere maatschappij. Al die kleine bijdragen tezamen kunnen de wereld veranderen. U levert die bijdrage door uw vrijwilligerswerk".

Hierna was het tijd voor het stamppottenbuffet, met hutspot, zuurkool en boerenkool met worst, gehaktballen, vlees, uitjes en mosterd.

SWO voorzitter Rinus van Bommel sloot de bijeenkomst en bedankte een ieder voor zijn of haar komst.