• Adriaan Hosang

SWO-SR stopt met Tafeltje Dekje

SCHERPENZEEL Senioren Welzijns Organisatie voor Scherpenzeel en Renswoude (SWO-sr) stopt per 1 juli aanstaande met Tafeltje Dekje, de maaltijden die naar mensen thuis worden gebracht.

Vorig jaar besloot de directie van Huis in de Wei in Scherpenzeel om niet meer te koken voor Tafeltje Dekje. Dit omdat de maaltijden niet meer rendabel geproduceerd konden worden. SWO is toen uitgeweken naar huize Beatrix in Doorn, ,,waar zich nu echter ook ontwikkelingen voordoen die er toe leiden dat de levering van warme maaltijden aan SWO wordt stopgezet", aldus SWO-SR. ,,Daarnaast loopt het aantal klanten voor de maaltijden terug. Dat komt onder meer doordat mensen steeds vaker kiezen voor andere mogelijkheden, zoals maaltijden uit de supermarkt.''

,,Hoezeer het ons ook spijt zien wij ons genoodzaakt om deze activiteit te beëindigen. Dit betekent voor de gebruikers van deze maaltijdservice dat zij vanaf 1 juli op een andere wijze moeten gaan voorzien in een warme maaltijd. Gelukkig zijn er tegenwoordig op vele manieren kant en klare koel verse maaltijden te verkrijgen bij onder meer de plaatselijke supermarkten, maar ook slagers en groetenzaken leveren deze producten volop. Daarnaast zijn er een aantal andere ondernemingen die er hun specialiteit van hebben gemaakt deze producten te leveren, en die ook kunnen thuis bezorgen. De gebruikers van maaltijden zijn allemaal per brief geïnformeerd en zij kunnen, indien wenselijk, een seniorenvoorlichter aan huis krijg om alles te regelen voor na 1 juli.''

Volgens het SWO-bestuur is de tijd rijp om deze diensten aan de private markt over te laten. ,,Tafeltje Dekje is tientallen jaren geleden ontstaan omdat er toen nog geen andere mogelijkheden voorhanden waren. De wereld verandert heel snel en wij zullen hierin mee moeten gaan.''

In overleg met Huis in de Wei is wel afgesproken dat zij de diensten voor Schuif eens aan (samen eten in het restaurant) zullen uitbreiden en deze mogelijkheid ook zullen bieden in de tijdelijke locatie aan de Koepellaan, tijdens de verbouwing. Middels de vervoersdienst van SWO kan vervoer worden geregeld.

Het SWO-bestuur: ,,Wij realiseren ons dat het sociale aspect van bezorging, de controle en een praatje, ook wegvalt als er geen maaltijden meer aan huis worden bezorgd. Ons idee is om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om op een ander manier vrijwilligers in te zetten om zo de sociale controle en de onderlinge contacten te continueren.''

,,Hoe dan ook blijven we als senioren welzijnsorganisatie voor Scherpenzeel en Renswoude ons inzetten voor de doelstelling om het welzijn van de senioren in de beide gemeenten te behartigen en zo mogelijk te verbeteren. We hopen en vertouwen blijvend een beroep te kunnen doen op vrijwilligers die onze doelstelling mede na willen streven.''