'Te veel personeel bij brandweer Scherpenzeel'

SCHERPENZEEL De politiek mag zich in de raadscommissie van donderdag en de gemeenteraadsvergadering van 24 september uitspreken over de regionale beleidsvoornemens met betrekking tot de brandweerzorg. 

Vanaf 1 januari 2014 is de Brandweer Scherpenzeel, samen met andere korpsen, opgegaan in de regionale organisatie Brandweer Gelderland-Midden. De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM), waarvan de Brandweer Gelderland-Midden deel uitmaakt, is sinds de samenvoeging bezig met de doorontwikkeling van de nieuwe organisatie. Uitgangspunt daarbij is overal dezelfde basiszorg te leveren vanuit vastgestelde uitgangspunten. In dit kader heeft men ook gekeken naar de personele bezetting en het materieel in de verschillende plaatsen. In het geval van Scherpenzeel zou reeds zijn vastgesteld dat er teveel personeel is. Over de omvang van de overcapaciteit en de consequenties zijn door de politiek inmiddels al vragen gesteld aan het college.

* Lees meer in de Scherpenzeelse Krant van dinsdag 15 september.