• Margreet Hendriks

Tegenvallers sloop Bruinhorst

SCHERPENZEEL Bij de sloop van de voormalige basisschool aan de Bruinhorsterlaan blijkt beduidend meer asbest in het pand te zijn aangetroffen dan waar vooraf rekening mee was gehouden.

De saneringskosten pakken dan ook circa 20.000 euro hoger uit dan oorspronkelijk becijferd zo deelt het college mee in een memo aan de gemeenteraad.

 

De opdracht voor het slopen van de Bruinhorstschool, die plaatsmaakt voor woningbouw, is in 2016 gegund aan de firma Berkhof. Vanwege een nader onderzoek in het kader van de Flora- en Faunaweg naar de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen in het gebouw kon de sloop echter pas in juni 2017 van start gaan.

VANDALISME Tegen die tijd waren er al veel ruiten in het gebouw gesneuveld door vandalisme; de meeste ruimten lagen bezaaid met glas waaraan asbesthoudende kit bleek te zitten.

Alvorens men kon beginnen met de sloop moest er eerst een aanvullende asbestinventarisatie plaatsvinden. De oorspronkelijke saneringsmethode, waarbij het glas in zijn geheel verpakt en afgevoerd kon worden, was grotendeels niet meer mogelijk.

SANERINGSMETHODE In plaats daarvan vergde het opruimen van losliggend glas een zwaardere saneringsmethode waaraan meerkosten verbonden waren. De omvang van de schade bedroeg 39.000 euro, waarvan 33.400 euro werd gedekt door de verzekering.

Overigens is er door de verspreid liggende glasscherven met asbestvezels volgens het college nooit sprake geweest van een verhoogd gezondheidsrisico voor de omgeving.

Nadat de opruimwerkzaamheden hadden plaatsgevonden is het terrein vrijgegeven voor verdere sloop van het schoolgebouw.

Het duurde echter niet lang voordat de sloop onmiddellijk moest worden stilgelegd, omdat op diverse plekken in het pand asbest werd aangetroffen waar men dit niet had verwacht. De aanwezigheid van asbest in spouwmuren en langs de betonvloer was volgens het college niet af te leiden uit de bouwkundige tekeningen en was evenmin gebleken uit het destructief asbestonderzoek wat men had laten doen in de aanbestedingsfase.

In het al deels ontmantelde gebouw heeft daarom weer een aanvullende inventarisatie plaatsgevonden.

Pas nadat de sanering van ook het verborgen  asbest was uitgevoerd, kon het schoolgebouw eindelijk worden vrijgegeven voor verdere sloop.

De hiermee gemoeide extra saneringskosten van ruim 13.000 euro komen, net als de ongedekte kosten van het opruimen van de asbesthoudende glasscherven van circa 6.000 euro, ten laste van de grond-exploitatie Bruinhorst.