• HJMARKS

'Trots zijn op Scherpenzeel'

SCHERPENZEEL De gemeente wil deze en volgende week graag met inwoners in gesprek over de toekomst van Scherpenzeel. Om te horen waar de inwoners trots op zijn in Scherpenzeel, wat zo moet blijven en wat moet veranderen zijn op donderdag 11 oktober van 20.00 tot 22.00 uur in De Breehoek en op donderdag 18 oktober van 16.30 tot 18.30 uur in Grand Café de Kromme Hoek twee bijeenkomsten georganiseerd waarvoor iedereen van harte wordt uitgenodigd.

Op dit moment is de gemeente bezig met een 'foto van Scherpenzeel', die inzicht geeft in alle feiten, trends en ontwikkelingen. Hoe staat het dorp er financieel voor, wat gebeurt er met de samenstelling van onze bevolking, past het aanbod van woningen daar goed bij, zijn er voldoende (sport)voorzieningen en hoe gaat het economisch? Aan de hand van dit soort feiten wil de gemeente graag met iedereen in gesprek gaan. Als eerste zijn de inwoners uitgenodigd om mee te praten over de toekomstvisie. Daarna worden er deze maand nog bijeenkomsten gehouden met de ondernemers, jongeren en alle instellingen en verenigingen. De resultaten van de gesprekken dienen als bouwstenen voor de Toekomstvisie Scherpenzeel 2030 die de gemeenteraad in december 2018 wil gaan vaststellen. Daarin wordt beschreven hoe een leefbaar en vitaal Scherpenzeel er de komende jaren tot 2030 uit ziet en welke samenhangende keuzes dit vraagt. Adviesbureau Berenschot is ingehuurd om namens de gemeenteraad de Toekomstvisie te begeleiden.

AANTREKKELIJK Burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld hoopt dat veel mensen gehoor geven aan de oproep om mee te praten over de toekomstvisie. ,, De wereld om ons heen verandert voortdurend en daarom moeten we er geregeld bij stilstaan wat dit voor ons dorp betekent. Waar gaat de gemeente de beschikbare menskracht en financiën aan besteden, wat vindt iedereen belangrijk? Scherpenzeel is een mooi dorp met veel voorzieningen, zoals de Breehoek, sportvelden, het zwembad. De onderlinge verbondenheid in Scherpenzeel is groot: mensen die voor korte of langere tijd hulp nodig hebben, kunnen daar op rekenen. Er is een uitgebreid winkelaanbod en er is economische bedrijvigheid in een landelijke groene omgeving. Ik ben er trots op dat ik burgemeester mag zijn van deze aantrekkelijke gemeente. Maar we willen dat Scherpenzeel ook in de toekomst een aantrekkelijk dorp blijft, waar mensen graag wonen. Daarom is het zo belangrijk om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Ook wordt er een enquête uitgezet bij de inwoners. Ik hoop dat iedereen die een uitnodiging ontvangt de vragenlijst invult. Zo krijgen we een goed beeld over wat onze inwoners belangrijk vinden voor Scherpenzeel.''

GROEN EN GEZOND Als het gaat om fundamentele keuzes voor de toekomst van Scherpenzeel zal dorpsgenoot Nico de Haan donderdag zeker present zijn om zijn mening te geven, zo kondigt hij aan. De Haan sprak zich in deze krant al eerder duidelijk uit over de grote problemen die hij heeft met de voorgenomen uitbreiding van het industrieterrein in Scherpenzeel en de daarmee samenhangende toename van verkeersbewegingen. Hij heeft hierover inmiddels ook al schriftelijk contact gezocht met de directeur van Regio FoodValley, Gert Boeve. Volgens De Haan bestaat er ook bij de inwoners van Scherpenzeel weinig tot geen draagvlak voor een dergelijke uitbreiding. Hij wil dit te zijner tijd indien nodig ook breed publiekelijk gaan uitdragen via een eventueel in te stellen comité 'Houd Scherpenzeel Groen en Gezond'.

Volgens Scherpenzeler Piet Osnabrugge, die tijdens de recent ontstane discussie over de supermarktverplaatsingen zijn ideeën over een aantrekkelijk en breed ondernemend centrum ook al niet onder stoelen en banken stak, moet er bij de Toekomstvisie vooral goed gekeken worden naar de verkeerssituatie in het dorp. ,,Die bouwplannen in Akkerwinde zijn allemaal prachtig, maar draaien uit op een verkeersinfarct als er geen rondweg komt. In feite moet er – op gepaste afstand van de beek - eerst een rondweg worden aangelegd vanaf de rotonde bij de Dreef/Voskuilerweg naar de Hopeseweg en binnen die contouren kan er vervolgens worden gebouwd. Zonder een goede ontsluiting van de nieuwbouw in Plan Zuid komt alle verkeer straks over de Vijverlaan. Daar moet je niet aan denken. Zeker als daar door de verplaatsing van supermarkten ook nog eens zo'n vijftig vrachtwagens per week gaan manoeuvreren. Een duidelijke visie op de verkeerssituatie mag in de Toekomstvisie zeker niet ontbreken'', aldus Osnabrugge.

HISTORISCH KARAKTER Ook Wim van den Berg van Oud Scherpenzeel blijkt desgevraagd niet lang na te hoeven denken over wat hij belangrijk vindt voor de toekomstvisie. ,,Ik ben trots op zoveel mooie historische plekjes in onze gemeente die het gezicht van Scherpenzeel bepalen. Denk aan het centrum, het Park en Huize Scherpenzeel. Om verval/verpaupering te voorkomen moet Huize Scherpenzeel weer snel 'bewoond' worden. Het historische karakter en aanzien van Scherpenzeel mag niet verstoord worden. Bij het ontwikkelen van nieuwe (bouw)plannen moet daar steeds ernstig rekening mee worden gehouden. Dat heeft vanwege economisch belang nu lang niet altijd prioriteit.''

Inwoners die graag mee willen praten of ideeën hebben over de toekomst van Scherpenzeel zijn van harte welkom op donderdag 11 oktober in De Breehoek of op donderdag 18 oktober in De Kromme Hoek. Om een idee te hebben van de opkomst wordt het op prijs gesteld als bezoekers zich hiervoor vooraf aanmelden via secretariaat@scherpenzeel.nl, maar vrij inlopen is ook mogelijk.