• Henk van Vreeswijk (SGP) valt in als wethouder GBS.

    Margreet Hendriks

Tumult bij start nieuwe coalitie

SCHERPENZEEL De inkt van het vorige week ondertekende coalitieakkoord van Gemeentebelangen Scherpenzeel (GBS), ChristenUnie en PRO Scherpenzeel is nog niet droog, of het eerste politieke tumult heeft zich al aangediend.

Margreet Hendriks

Tot verbijstering van de fractie van de SGP zal hun huidige wethouder, Henk Vreeswijk, bij de start van het nieuwe college tijdelijk GBS-wethouderskandidaat Henny van Dijk-van Ommering gaan waarnemen die, door een niet uit te stellen medische ingreep aan een hartklep, vooralsnog geen invulling kan gaan geven aan het wethouderschap.

GBS-voorman Henk Brons maakte het ´opmerkelijk nieuws´ over hun beoogde tijdelijk wethouder vorige week bekend bij de presentatie van het coalitieakkoord.

,,Het is opmerkelijk om een wethouder, die momenteel namens een andere partij in de raad zit, te vragen om ons tijdelijk uit de brand te helpen, maar gegeven de situatie is het een goede oplossing'', vindt Brons. ,,Henny kreeg het nieuws over haar gezondheidsproblemen heel kort geleden. Dat was best even schrikken. Het is ook erg sneu, want Henny kijkt er zo naar uit om in het nieuwe college als wethouder aan de slag te gaan. Dat gaat ook zeker gebeuren, maar kan nu nog even niet.

Omdat we ook rekening moeten houden met een herstelperiode die even kan gaan duren, zijn we op zoek gegaan naar een praktische oplossing. Die hebben we gevonden door huidig wethouder Henk Vreeswijk te vragen om, totdat Henny kan aantreden, voorlopig als tijdelijk wethouder namens GBS zitting te nemen in het college.''

Brons denkt dat het een goede zakelijke oplossing is. ,,Vreeswijk, die door de SGP jaren geleden van buiten is aangetrokken voor het wethouderschap in Scherpenzeel, is een ervaren bestuurder die de dossiers kent. In de
afgelopen jaren hebben we best wel kritiek gehad op Vreeswijk, maar we hebben ook niet onder stoelen of banken gestoken dat hij op het gebied van financiën en zorg goed werk heeft verricht; de portefeuille die Henny van Dijk gaat overnemen. We voelden ons vrij om Vreeswijk te benaderen met de vraag om in te vallen, omdat de SGP bij de verkiezingen met een lokale wethouderskandidaat kwam en Henk bij de partij toch niet meer in beeld was om, in geval van deelname aan een nieuwe coalitie, namens hen weer zitting te nemen in het college. Indien dat laatste wel het geval was geweest, hadden we naar een andere oplossing gezocht.''

AANFLUITING SGP-voorman Maarten Zwankhuizen kan er echter met de pet niet bij. ,,Ik hoorde het nieuws een aantal dagen geleden en eerlijk gezegd heb ik nog steeds moeite om het te geloven. Uiteraard vinden we het voor Henny van
Dijk heel vervelend dat zij de komende periode om gezondheidsredenen niet in staat is te beginnen als lid van het college. Wij wensen haar dan ook van harte beterschap en hopen dat de behandelingen zullen helpen en dat
ze snel kan beginnen met haar werk. Maar dat Henk Vreeswijk, tot op heden SGP-wethouder van Scherpenzeel, haar positie tijdelijk als zakelijk wethouder gaat waarnemen vind ik onbegrijpelijk. GBS die tijdelijk een wethouder gaat aanstellen voor wie zij in de afgelopen raadsperiode nauwelijks een goed woord over hadden en tegen wie zij zelfs tweemaal een motie van wantrouwen hebben ingediend. Sorry hoor, maar dit vind ik gewoon een aanfluiting. In de eerste plaats is dit een grote aanfluiting voor de coalitie die gaat beginnen. Er zijn nog twee wethouders beschikbaar en die kunnen kennelijk niet de lopende zaken (die nu nog beleidsarm zijn) oppakken. Het is ten tweede een grote aanfluiting voor GBS die als lokale partij zijn toevlucht moet nemen tot een externe wethouder die ze lange tijd op meerdere punten zwaar heeft bekritiseerd. Ten derde is het een aanfluiting, omdat in de verkiezingscampagne GBS nog duidelijk ging voor twee wethouders.''

Zwankhuizen wil ook namens zijn fractie benadrukken dat de keuze van Henk Vreeswijk een strikt persoonlijk keuze is, die op geen enkele manier de steun of het vertrouwen van de SGP-fractie heeft.

Vreeswijk zelf vindt de reactie van de SGP erg jammer. ,,Ik begrijp dat het vrij ongebruikelijk is, maar dat is de situatie met een wethouderskandidaat die zich om gezondheidsredenen niet meteen kan laten benoemen ook.

GROTER GEMAAKT Toen de vraag kwam heb ik uiteraard even bedenktijd gevraagd. Ook heb ik aan verschillende mensen gevraagd hoe zij er tegenaan kijken. Behalve de SGP-fractie vond eigenlijk iedereen dat een tijdelijk waarnemerschap om die redenen best kan. Bij mijn beslissing om ja te zeggen speelde ook mee dat ik denk dat het ook voor Scherpenzeel en de inwoners vanuit het oogpunt van continuïteit een goede oplossing is. Vooral op het gebied van de zorg speelt er het nodige dat aandacht behoeft en dat gebeurt dan natuurlijk in nauwe samenspraak met Henny. Het is jammer dat de kwestie van een tijdelijk waarnemerschap allemaal wat groter wordt gemaakt dan die is.''

Coalitiepartners CU en PRO Scherpenzeel staan overigens wel achter de oplossing om Vreeswijk tijdelijk het wethouderschap namens GBS te vervullen. CU-wethouderskandidaat Tonnis van Dijk heeft in de afgelopen vier jaar al samengewerkt met Vreeswijk in het college van SGP, CDA en CU. Het nieuwe (voorlopig) college zal worden gecompleteerd door de wethouders-kandidaat van PRO Scherpenzeel, Ad van Es. Het streven is om de wethouders tijdens een extra raadsvergadering van 17 mei te benoemen en te beëdigen.