• Lex van Lieshout ANP XTRA

Uitvoerder minimaregelingen failliet

RENSWOUDE De gemeente Veenendaal heeft geheel onverwacht te maken gekregen met het faillissement van het bedrijf dat de minimaregelingen van de gemeente uitvoert. Het betreft AMCNexxt. Veenendaal werkt aan oplossingen, maar benadrukt dat de regelingen niet zullen veranderen.

Het bedrijf verwerkt in opdracht van de gemeente aanvragen voor en keert vergoedingen uit aan mensen met een laag inkomen. Bijvoorbeeld vergoeding van de eigen bijdrage voor schoonmaakondersteuning, teruggave van kosten voor sport of een tegemoetkoming voor iemand die chronisch ziek of gehandicapt is (https://veenendaal.minimaregelingen.nlhttps://veenendaal.mijnkindpakket.nl). De gemeente Veenendaal verzorgt deze regelingen ook voor inwoners van de gemeenten Rhenen en Renswoude.

Wethouder Dylan Lochtenberg: ,,Het is heel vervelend dat dit is gebeurd. We zoeken nu uit wat het faillissement precies betekent en werken aan oplossingen zodat onze inwoners hier geen of zo min mogelijk last van hebben. De regelingen, en daarmee de vergoedingen, veranderen niet. Mogelijk wel de manier waarop deze worden uitgevoerd. Dat wordt nu uitgezocht."

OVERLEG Deze week overlegt de gemeente Veenendaal met de curator over de stappen die gezet moeten worden. Alles wordt in het werk gesteld om de bestaande regelingen ongewijzigd door te laten lopen. Hiervoor zijn meerdere scenario's denkbaar. Zodra meer duidelijk is informeert de gemeente Veenendaal zo snel mogelijk de inwoners van de drie betrokken gemeente die van deze regelingen gebruik maken persoonlijk.