• Henk Brons

    BDU Archief
  • Ben Visser

    Foto Rinus van Denderen
  • Clemens Cornielje

    Photographer: Rob Kater

Vacature burgemeester in de wacht

SCHERPENZEEL Eerst zorgen voor een gedegen toekomstvisie voor de gemeente Scherpenzeel en pas daarna een besluit nemen over de vacature voor een nieuwe burgemeester. Dat is de uitkomst van het recente overleg tussen de fractievoorzitters van de politieke partijen in de Scherpenzeelse gemeenteraad en de Gelderse Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje.

De politiek heeft vrede met de uitgezette koers weet GBS-voorman Henk Brons desgevraagd te melden. ,,Het is aan ons om met een goed onderbouwde toekomstvisie de Provincie te laten zien dat Scherpenzeel over voldoende bestuurskracht beschikt voor een zelfstandig voortbestaan van de gemeente. Die uitdaging gaan we aan. Mooi is dat Corry van Rhee-Oud Ammerveld voorlopig aanblijft als waarnemend burgemeester en samen met gemeentesecretaris Wilma van de Werken in de komende maanden dit proces gaat begeleiden. Daar heb ik echt alle vertrouwen in'', aldus Brons.

Het opstellen van een visie, waarin wordt beschreven hoe een leefbaar en vitaal Scherpenzeel eruit ziet in 2030, was overigens ook al een van de afspraken in het coalitieprogramma van GBS, CU en PRO. Mede met het oog op de ontstane burgemeestersvacature door het vertrek van Ben Visser, wordt hieraan nu op aandringen van de Provincie de hoogste prioriteit gegeven.

Er komen allerlei ontwikkelingen en opgaven op de gemeente af die een gedegen aanpak vragen, zoals de omgevingswet en de energietransitie. Uit de toekomstvisie zal moeten blijken hoe de gemeente deze opgaven wil gaan uitvoeren en wat daarvoor nodig is. Er moeten keuzes worden gemaakt in wat voor gemeente Scherpenzeel wil zijn, welke gemeentelijke organisatie hierbij hoort en met welke (regio)partners men daarvoor wil samenwerken.

Aan de hand van de uitkomsten wil de Commissaris een besluit nemen over de burgemeestervacature. De visie kan vervolgens ook als basis dienen voor het opstellen van een profielschets voor een nieuwe burgemeester.

Het feit dat er afgelopen donderdag een voorstel aan de raad werd voorgelegd voor het beschikbaar stellen van een budget van € 70.000,- voor het opstellen van een toekomstvisie, geeft aan dat men serieus haast wil maken. Alle partijen stemden van harte in met het streven om nog voor het einde van het jaar een door de gemeenteraad gedragen toekomstvisie te produceren die tot stand is gekomen in nauwe samenspraak met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en (regio)partners. Hoe het interactief project vormgegeven gaat worden zal in de komende weken nader worden bekeken. Overigens heeft ook de Provincie heeft aangegeven graag een actieve rol te willen vervullen in het traject. Na het zomerreces zal er een raadsbijeenkomst plaatsvinden waarin men verder praat over de aanpak alsmede de rol van het provinciebestuur nader zal worden ingevuld.