• Scherpenzeel: Holevoetplein 282 Gemeentelijk monument Hotel-Restaurant De Witte Holevoet van 1940-1942

    Foto Rinus van Denderen

Veel onduidelijkheid over Witte Holevoet

SCHERPENZEEL Rond de nieuwe bestemming van hotel-restaurant De Witte Holevoet bestaan nog veel onzekerheden. Tijdens de vergadering van de gemeentelijke monumentencommissie leek het eerder aangekondigde plan voor zorgappartementen in de vrije sector meer het karakter te krijgen een zorginstelling voor mensen met een zorgbehoefte in de zwaarste categorie.

 

Margreet Hendriks

Andrea van de Beek van Scala Build was samen met architect Wijnand Thomassen van Boxxis Architecten in Barneveld naar de bijeenkomst van de Monumentencommissie gekomen om de voorlopige verbouwplannen van eigenaar De Vor toe te lichten. Op de overlegde tekeningen was te zien dat de aanbouw van de huidige entree gaat verdwijnen, evenals de aan de achterzijde van het pand liggende half ronde serre en terrassen. In het lange gedeelte van het gebouw, waar zich nu onder meer de receptie, keuken, bar en achterzaal bevinden zijn op de benedenverdieping aan weerszijden van een lange gang ongeveer 10 kamers met badkamer ingetekend. De grootte daarvan varieert van een klein 20m2 tot ruim 30 m2. Het voorste restaurantgedeelte zou aan de linkerzijde een toiletgroep krijgen en daarachter is een keuken geprojecteerd. Op de bovenverdieping zouden nog eens 14 kamers en een kleine algemene ruimte gerealiseerd moeten worden.  

HULPBEHOEFENDE SENIOREN Volgens Van de Beek wil de eigenaar met de herbestemming inspelen op de stijgende behoefte aan woningen met zorg voor hulpbehoevende senioren. Voor de exploitatie zijn inmiddels al gesprekken gaande met zorgaanbieders. Op welke zorgzwaarte men zich straks in de praktijk wil gaan richten blijft echter vooralsnog onduidelijk. Bij de toelichting van de verbouwingsplannen zei Van de Beek ook uit te gaan van ernstig demente bewoners. Op wat men nu precies wil gaan realiseren in De Witte Holevoet wilde Van de Beek desgevraagd niet nader ingaan. ,,De tekeningen zijn allemaal heel voorlopig. Wat het precies gaat worden kunnen we nu nog niet zeggen. Dat zal op termijn wel duidelijk worden.''

VERPLAATSING Architect Thomassen hield eveneens alle opties open. Hij wees op het feit dat De Witte Holevoet een oud gebouw is en er nog veel uit te zoeken is op het gebied van de mogelijkheden. De eerste verkenning had in elk geval opgeleverd dat de keuken in het gebouw verplaatst zal moeten worden naar de andere kant. ,,Als er al een keuken in komt'' poneerde hij de volgende slag om de arm.Alle onzekerheden rond de bestemming en verbouwing deerden de leden van de Monumentencommissie eigenlijk niet. Hun interesse ging vooral uit naar een verbouwing met respect voor de historische elementen in het gemeentelijk monument. Voor een eerste indruk togen zij dan ook, samen met de vertegenwoordigers van de eigenaar, naar het pand voor een bezichtiging. Hiervoor werd de openbare vergadering opmerkelijk genoeg (met excuses aan de drie toehoorders die niet mee mochten op excursie) een tijdje onderbroken. Wat de eerste indrukken van de leden van de monumentencommissie zijn over de verbouwplannen van de Witte Holevoet werd na de hervatting van de vergadering niet duidelijk. Wel gaf men aan in een volgende bijeenkomst wat meer definitief uitgewerkte plannen te verwachten.