• Foto Rinus van Denderen

Verbouw gemeentehuis in zicht

SCHERPENZEEL Er waren weinig vrolijke woorden en veel zuinige gezichten in de Opinieronde bij de bespreking van het voorstel om een krediet van ruim 200.000 euro beschikbaar te stellen om het huidige gemeentehuis veiliger en beter toegankelijk te maken.

Toch lijken de verbouwingsplannen vanavond wel, met de nodige kanttekeningen van de gemeenteraad, te worden goedgekeurd. Daarentegen werd een budget van 54.000 euro, om onderzoek te kunnen doen naar de meest wenselijke locatie van het gemeentehuis in de toekomst, door het grootste deel van de politiek direct afgeserveerd.

KANSRIJKE LOCATIES Het leek op voorhand al een ingewikkelde combinatie. Enerzijds een dikke twee ton investeren in het (tijdelijk) oplappen van de Villa en de Buitenplaats en tegelijk een onderzoek starten naar eventuele alternatieve mogelijkheden voor huisvesting. Hoewel het laatste al een tijdje in de planning stond, kon dit onderzoek wat betreft de politiek, uitgezonderd de fractie van Gemeentebelangen, ook nog wel een poosje wachten. Men vond het beter om de besluitvorming hierover over de verkiezingen heen te tillen. Dan zou er, zo hoopten de CU en de SGP, mogelijk ook meer een beeld zijn van hoe de gemeentelijke organisatie zich gaat ontwikkelen en welke huisvesting daarbij past. VVD en PRO Scherpenzeel vonden dat prima. Beide partijen hadden hun twijfels over het gepresenteerde plan van aanpak en het op voorhand beperken van dit onderzoek naar drie, door het college aangedragen, 'kansrijke locaties'. Het CDA zag het hele onderzoek eigenlijk niet zitten en liet weten dat er betere argumenten moeten komen om een andere plek voor het gemeentehuis te overwegen. Bovendien, zo concludeerde het CDA, ziet het ernaar uit dat de grootste pijnpunten bij de voorgenomen verbouwing van het huidige gemeentehuis al worden aangepakt.

Bij de genoemde verbouwing, die is bedoeld om het huidige gemeentehuis voorlopig veiliger, beter toegankelijk en Arbo-proof te maken, moet er trouwens wel goed op de kleintjes worden gelet. Over de installatie van de al lang geleden aangeschafte lift voor de Buitenplaats, een toegankelijk invalidentoilet, de (brand)veiligheid en de luchtkwaliteit, was de politiek het in de Opinieronde wel eens. ,,Maar verder zinnig en zuinig'', drukte CDA-voorman Slappendel het college op het hart bij het verder uitwerken van de verbouwingsplannenplannen. Ook de SGP opperde dat er misschien nog wel wat lucht in de begroting zit als de verbouwing van de hal en de aanpassingen aan de balies niet al te rigoureus worden aangepakt. GBS en VVD waren ook van oordeel dat er bij de verbouwing soberder te werk kan worden gegaan. Deze partijen wezen erop dat de door het college gepresenteerde arbo-maatregelen geen wettelijke verplichting zijn, maar in feite slechts aanbevelingen.

Burgemeester Van Rhee-Oud Ammerveld verzekerde de politiek ervan dat er bij de verbouwing goed op de centjes zal worden gelet. ,,Alles wat naar luxe riekt, hebben we niet in de lijst opgenomen. We doen uitsluitend wat echt noodzakelijk is, ook voor onze werknemers. Als het mogelijk is om de aanpassingen goedkoper te realiseren, dan zullen we dat zeker doen.''