• Lex van Lieshout

Verdeelde reacties op begroting Scherpenzeel: OZB-verhoging onder vuur

SCHERPENZEEL De positieve cijfers van de meerjarenbegroting zijn door de politiek verdeeld ontvangen.  Hoewel de gemiddelde lastendruk voor de burgers volgend jaar, met een woonlastenstijging van 2,3 tot 5,5 procent iets gunstiger uitpakt, dan tot voor kort werd aangenomen, menen oppositiepartijen VVD en GBS dat de, daarin opgenomen, extra verhoging van de OZB teruggedraaid zou moeten worden.

Margreet Hendriks

 

LASTENDRUK De berekening van de lastendruk is gebaseerd op de tarieven voor de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. In de begroting is opgenomen dat de OZB in het komend jaar stijgt met 16 procent. Dit percentage bestaat uit drie delen. In de eerste plaats wordt de gebruikelijke indexering toegepast. In 2017 is dat 1 procent. Daarnaast is 9 procent bedoeld als correctie voor het niet meer kunnen toerekenen van rente aan de rioolheffing. De rioolheffing gaat voor alle huishoudens met circa 20 euro omlaag. Tenslotte is er, volgens het college, een stijging van 6 procent nodig om de voorzieningen in stand te houden en een stabiele financiële situatie met een sluitende begroting te creëren. De afvalstoffenheffing in 2017 blijft gelijk. Alles optellend en wegstrepend komt dit neer op een woonlastenstijging van 2,3 tot 5,5 procent.

ONACCEPTABEL ,,Een verhoging van de OZB met 16 procent is voor ons onacceptabel'', liet VVD-commissielid Anneke Heemkerk weten. Heemskerk erkende dat het percentage in 2017 weliswaar minder hard zou aankomen door de compensatie van een lagere rioolheffing, maar wees erop dat dit in de toekomst ook anders kan worden. ,,Dan is die 16 procent hogere OZB ineens heel veel.''

Ook de fractie van GBS zag de verhoging van de OZB niet zitten. Als het aan de VVD ligt wordt de verhoging van de OZB volgend jaar beperkt tot de inflatiecorrectie van 1 procent. Het gat dat daardoor in de begroting ontstaat, zou volgens de liberalen deels opgevuld kunnen worden door de begrafenisrechten, in 2017 80 procent, 100 procent dekkend te maken. Ook wees Heemskerk op de mogelijkheid van het inzetten van de meevallende bijdragen uit de septembercirculaire van het Rijk.

VERKIEZINGEN SGP-raadslid Maarten Zwankhuizen zag niets in de voorstellen van de VVD. Vooral het nemen van een voorschot op de meevallers van het Rijk zag hij niet zitten. Naar zijn stellige overtuiging mogen de gemeenten voorlopig alleen even meeprofiteren van de goed-nieuwsboodschappen die het Kabinet met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen wil uitzenden. ,,Het zal mij zeerste verbazen wanneer die cijfers standhouden na de vorming van een nieuw Kabinet.''