Verplaatsing supermarkten: 'snel handelen nodig'

SCHERPENZEEL De SGP-fractie maakt zich ernstig zorgen over het tempo van de planvorming voor een mogelijke verplaatsing van de supermarkten.

Snel handelen is noodzaak, vindt de fractie die vreest dat de kans op het kunnen betrekken van de locatie Aldi bij de ontwikkeling van Plan Weijdelaer straks voorbij is, omdat Woonstede niet langer wacht met het realiseren van het bestaande plan voor woningbouw aan de Dorpsstraat. In een aantal schriftelijke vragen aan het college wil de SGP ook weten of de gemeente wel voldoende de regie voert in het hele proces.

VERSTORING Eerder maakte het college bekend niet te willen instemmen met het door de supermarkten gepresenteerde plan voor nieuwbouw ten behoeve van de Aldi op de locatie Breelaan. Als belangrijkste argumenten om deze locatie niet beschikbaar te stellen voor de vestiging van een supermarkt draagt men aan: de verstoring van het functioneren van het centrum, het introduceren van grootschalige leegstand binnen het centrum, strijdigheid met het provinciale beleid en de gewenste kwaliteitsimpuls op een entreelocatie. Het gewenste plan van de initiatiefnemers, namelijk Aldi naar de Breelaan en Jumbo naar een grote nieuwbouw supermarkt aan de Dorpsstraat/Vijverlaan, kan daardoor niet tot uitvoering komen. Zij kunnen daarmee niet de in hun ogen meest optimale omvang en inrichting binnen Scherpenzeel realiseren. Volgens het college zijn er echter ook nog andere opties mogelijk en men liet weten met de supermarkten te blijven over andere uitbreidingsmogelijkheden in het centrum, bij voorkeur op de twee bestaande locaties.

INVESTERINGSBEREIDHEID De initiatiefnemers (Jumbo, Aldi en AJ Investments) hebben gezegd daarbij aan te zullen geven wat zij verwachten van de gemeente om de investeringsbereidheid in het centrum te verhogen.

Dat proces loopt nu, maar gaat volgens SGP-raadslid Gerard van Deelen veel te traag. ,,Kijk, we zijn het helemaal eens met het college dat verplaatsing van een supermarkt naar de Breelaan geen goede optie is. Daarmee hol je het centrum uit. Ruilen lijkt de beste optie, maar is geen gelopen race. Met name de financiering van deze optie is een uitdaging'', weet Van Deelen. Er zou sprake zijn van een 'gat' van meer dan 2 miljoen euro vanwege bouwkosten in relatie tot huurwaarde, waarvoor de initiatiefnemers naar de gemeente kijken.

De gemeente wil echter wel investeren in de openbare ruimte passend in de centrumvisie, maar geen geld stoppen in gebouwen of huren van particuliere marktpartijen en parkeerkelders.

,,Maar er moet wel iets gaan gebeuren en liefst heel snel'' meent Gerard van Deelen die erop wijst dat het supermarktaanbod in Scherpenzeel aantrekkelijk en concurrerend moet blijven. ,,Meer ruimte en vernieuwing is nodig. Niet alleen omdat dit in de omliggende plaatsen ook gebeurt, maar om het supermarktbezoek aantrekkelijk te houden voor consumenten in een tijd van toenemende internetverkoop.'' De SGP hield dan onlangs ook een partijbijeenkomst over ruimtelijke ordening en meer specifiek het vraagstuk over de supermarktlocaties in Scherpenzeel waarbij wethouder Tonnis van Dijk was uitgenodigd om een toelichting te geven. ,,Daar hebben we met de aanwezigen, waaronder ook een aantal ondernemers, een levendige discussie gehad over mogelijke oplossingen en varianten'' vertelt Van Deelen. ,,Een van de boodschappen was om het bedrijfschap voor de detailhandel en plaatselijke ondernemers meer te betrekken bij het zoeken naar oplossingen. Ook werd opgeroepen om meer te denken vanuit mogelijkheden dan onmogelijkheden. Maar waar we ons vooral zorgen over maken is onze indruk dat de gemeente te weinig regie voert op het proces. Tijdig en proactief handelen is, net als de herpositioneren van de lokale supermarkten, nodig voor een toekomstbestendig centrum van Scherpenzeel.''