Verzoek lijnbus naar Barneveld

SCHERPENZEEL Het college heeft bij de provincie Gelderland een wens neergelegd voor een lijnbusverbinding tussen Scherpenzeel en Barneveld.

Wethouder Margo van de Fliert denkt dat deze verbinding in een behoefte voorziet. ,,Zeker nu de verbinding met Veenendaal beperkter is geworden en overigens nog steeds niet vlotjes verloopt.''

 

De provincie Gelderland is, samen met de provincies Overijssel en Flevoland, bezig met een nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer.

In de jaren vanaf 2020 vervallen namelijk diverse concessies in Oost-Nederland. Daarbij wordt ook gekeken of er nog veranderingen nodig zijn. Regio FoodValley denkt mee in dit proces omdat goed openbaar vervoer van essentieel belang is voor de bereikbaarheid van de regio.

Omdat Regio FoodValley een grensoverschrijdende regio is, vindt men het van groot belang dat ook de Utrechtse regiogemeenten en de provincie Utrecht goed aangesloten zijn. Daarnaast streeft de regio naar goede verbindingen tussen de regiogemeenten onderling.Namens Scherpenzeel, die voor het openbaar vervoer onder Utrecht (Syntus) valt, heeft wethouder Van de Fliert de wens laten optekenen voor een vaste busverbinding naar Barneveld. ,,Voorheen gingen de meeste jongeren naar school in Veenendaal. Al jaren zien we echter dat ook de Barneveldse scholen (Meerwaarde, JFC, maar ook MBO-opleidingen) veel Scherpenzelers trekken. Ook al is er leerlingenvervoer, dan is dat geen aantrekkelijke optie voor jongeren. Je kunt in de ochtend dan maar op één tijdstip heenreizen en wie eerder uit is moet toch tot de middag wachten om terug te kunnen reizen naar Scherpenzeel. Natuurlijk wordt er veel gefietst en dat is ook goed, maar met slecht weer is openbaar vervoer een fijn alternatief'', aldus de wethouder.

De huidige buurtbus tussen Scherpenzeel en Barneveld is volgens Van de Fliert met name voor scholieren geen goede oplossing. ,,De buurtbus rijdt wel vaker, maar mag niet bij de scholen stoppen. Daarnaast mogen ze maar maximaal 8 personen meenemen, waarvan niet gelijk 8 uit Scherpenzeel, want dan hebben ze geen plek meer voor mensen die in De Glind willen opstappen. Het komt dan ook wel voor dat ze mensen moeten laten staan. Vooral vervelend als er statushouders mee willen die hun Nederlandse taalcursussen in Barneveld volgen.''De wethouder wijst daarnaast op het woon-werkverkeer tussen beide plaatsen. ,,Voor degenen die in Barneveld werken en de auto willen laten staan zou een goede busverbinding met de plaats ideaal zijn. Daarnaast kan Barneveld, ook wat betreft winkelaanbod, best een aantrekkelijk alternatief zijn voor Veenendaal.''Hoewel de wens voor een vaste busverbinding met Scherpenzeel in Barneveld niet direct leeft, is er volgens Van de Fliert binnen RegioFoodValley zeker niet negatief gereageerd op het verzoek. ,,Vooral als er een lijn zou komen die ook het station Barneveld aandoet, kan dit het gebruik van trein vanuit Barneveld versterken, zeker richting Amersfoort.''