• Margreet Hendriks

Vleermuizen in oud schoolgebouw doorkruisen sloop

SCHERPENZEEL De plannen van de gemeente om de oude schoolgebouwen van de Glashorst en de Bruinhorst zo snel mogelijk af te breken worden lelijk doorkruist door sporen van vleermuizen. Indien de kleine vampiertjes inderdaad in de gebouwen blijken te zitten mogen deze namelijk niet zomaar worden gesloopt.

 

,,Een flinke tegenvaller'', beaamt wethouder Henk Vreeswijk. ,,We hadden gehoopt om liefst nog voor de zomervakantie de sloophamer in de gebouwen te zetten, maar dit gaat dus niet meer lukken.''

Voor de afbraak van de oude schoolgebouwen is een sloopvergunning nodig. Een vast onderdeel daarvan is een onderzoek in het kader van de Flora en Faunawet. In dit onderzoek, wat is uitgevoerd door een extern bureau, zijn echter bij beide gebouwen sporen van vleermuizen aangetroffen. ,,Het gaat alleen om sporen van vleermuizen'', benadrukt Vreeswijk. ,,Het is dus nog de vraag of deze ook daadwerkelijk in de gebouwen aanwezig zijn. Bij de Bruinhorst zijn er wat meer sporen dan bij de Glashorst. Maar hoe licht de sporen ook zijn, zolang we hierover geen duidelijkheid hebben, mogen we geen sloopvergunning afgeven. Het college heeft inmiddels besloten om nader onderzoek te laten doen en heeft de kwestie in handen gegeven van de Omgevingsdienst. Er zal een tweede onderzoek gaan plaatsvinden waarin gedurende een bepaalde periode en op vaste tijdstippen geobserveerd zal worden of de vleermuizen werkelijk in de gebouwen huizen of er alleen maar in de buurt komen. In het eerste geval moeten we ons gaan bezinnen op hoe we ze daar netjes weg kunnen halen; in het tweede geval hebben we geen probleem. Zeker is wel dat we er niet omheen kunnen om het goed te laten uitzoeken. Dat betekent dat de sloop van de gebouwen hoe dan ook vertraging gaat oplopen, want ook het onderzoek gaat enige tijd in beslag nemen. Een snelle sloop zit er dus helaas niet meer in.''

De wethouder hoopt dat het oponthoud niet te lang gaat duren want bij de leegstaande schoolgebouwen hebben zich al de eerste problemen met vandalisme voorgedaan. Zo zijn bij de Bruinhorst straattegels uit de grond getild en ramen ingegooid. De gemeente heeft inmiddels hekken laten plaatsen in een poging om erger te voorkomen. ,,Maar dit is precies wat wij met het snel slopen van de lege schoolgebouwen wilden voorkomen'', aldus Vreeswijk.