• De oud-burgemeesters Dekker en Hulst.

  Adriaan Hosang
 • Voorzitter Dikkie van den Brandhof van Oud-Renswoude.

  Adriaan Hosang
 • Het bestuur van Oud Renswoude.

  Adriaan Hosang
 • Vier burgemeesters op een rij.

  Adriaan Hosang
 • Egbert Wolleswinkel overhandigt het 1e exemplaar van De Boerderijen van Renswoude aan Petra Doornenbal.

  Adriaan Hosang
 • Een vollezaal tijdens de jubileumviering bij Oud-Renswoude.

  Adriaan Hosang
 • Velen waren verkleed.

  Adriaan Hosang
 • In de rij voor het nieuwe jubileumboek.

  Adriaan Hosang

Volle zaal bij jubileum Oud Renswoude

RENSWOUDE De belangstelling voor de viering van 50 jarig bestaan van Oud- Renswoude was groot. Ruim 400 personen kwamen vrijdagavond naar 't Podium om daar de speciale jubileumavond bij te wonen. Hoogtepunt was de aanbieding van het 1e exemplaar van "Boerderijen van Renswoude" door Egbert Wolleswinkel aan burgemeester Petra Doornenbal.

Voorzitter Dikkie van den Brandhof verwelkomde de talrijke aanwezigen, onder hen de burgemeesters Hulst, Dekker, Schorer en Doornenbal, erevoorzitters, ereleden en anderen.

Ze was blij dat ook velen gehoor gegeven hadden aan de vraag verkleed te verschijnen, dus een mooie mix van boeren, burgers en buitenlui. Dikkie: "Wij hebben er zin in, u hopelijk ook. We bestaan 50 jaar, hebben goud gehaald. Ja, we zijn en bloeiende vereniging met nu zo'n 450 betalende leden". Ze wees ook op degenen die ontvallen waren, de grote groep vrijwilligers, sponsoren, goede contacten met buurverenigingen etc."

Samen met Cees Jansen verzorgde Dikkie van den Brandhof een PowerPoint presentatie uit de jaren 1969-2019. Een terugblik in woord en beeld. Ook de oprichters werden in het zonnetje gezet, de heren Egbert Wolleswinkel, Jan de Vries, Jan van den Brink en Willem van Manen. Maar ook rondleidingen in de Koepelkerk, Open Monumentendag, de brand en restauratie van het Kasteel, de restauratie van de Nieuwe Buurt, schaatsen op de kasteelgracht, Kerkepad, het Olde Verfhuus en nog veel meer passeerden de revue. Tal van herinneringen werden opgehaald.

Na de pauze was men even Egbert Wollswinkel kwijt, maar die kwam van achter de coulissen met z'n kruiwagen en aardappelenmand aangereden met daarin het jubileumboek. In prachtig dialect vertelde hij wat hem allemaal onderweg was overkomen. "Ik was bie "de Dennen", moar daar was niemand". Ineens kijkend naar burgemeester Petra Doornenbal "Wat zie jie er prachtig uut". Meteen had hij de lachers op z'n hand. Na de overhandiging van het 1e exemplaar zei ze: "Egbert, ik heb de historie leren kennen dankzij jouw boeken. Ik ben ook heel benieuw naar deze verhalen. Heel hartelijk dank.

Ze feliciteerde ook meteen Oud-Renswoude dat een warm plaatsje in haar hart had. Dankzij jullie blijft de geschiedenis leven. Gaan we nu in 2021 ons 700 jarig bestaan vieren, vroeg de burgemeester zich af.

Hierna was er nog een hele leuke quiz tussen twee teams en daarbij werd de kennis over Renswoude even getest. Een gezellige after partij was er tot slot van het 50 jarig jubileum.