• CU

'Voor sociale samenleving'

SCHERPENZEEL Ze leidde vier jaar de fractie van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Scherpenzeel en wil daar met liefde een volgende raadsperiode aan toevoegen. 'Bevlogen', is misschien wel de beste omschrijving van CU-lijsttrekker Marieke van de Beek-Lindhout. Thema's als duurzaamheid, sociale woningbouw en gemeenschapszin liggen haar na aan het hart. ,,Maar als christelijke partij hebben wij ook de missie om te bouwen aan een sociale samenleving, waarin iedereen meetelt.''

,,Onderwerpen als duurzaamheid en een zorgvuldige omgang met Gods schepping staan bij ons hoog in het vaandel'', zegt Van de Beek. ,,Vier jaar geleden hebben wij ons bij de coalitieonderhandelingen al sterk gemaakt voor een betere scheiding van afval. Afval kan worden hergebruikt als grondstof. We hebben maar één aarde en daar moeten we zuinig op zijn. Daarom pleiten wij ook nadrukkelijk voor duurzaam bouwen en energiemaatregelen. Gemeenschapszin, de manier waarop we met elkaar omgaa en voor elkaar zorgen is voor de CU ook een essentieel punt. De verbinding die we met elkaar hebben in dit dorp. Daarom vonden wij het verkiezingsthema 'Waardevol Scherpenzeel' ook zo mooi. Want we wonen in een prachtig dorp met goede voorzieningen. Als politieke partij willen wij ons inzetten om dit te behouden en liefst nog beter te maken.''

OPLOSSINGEN De CU wil zich volgens Marieke van de Beek in Scherpenzeel profileren als een partij die constructief meedenkt en zoekt naar praktische oplossingen voor problemen. Zo zou zij graag tijdens de ochtendspits op het stukje Oosteinde, tussen de Hopeseweg en de Ringbaan, éénrichtingsverkeer willen instellen om het sluipverkeer te weren, teneinde de fietsoversteek ter hoogte van de Voorposten voor schoolgaande kinderen veiliger te maken. In de komende raadsperiode moet er volgens Van de Beek ook hard gewerkt worden aan het vinden van een definitieve oplossing voor de huisvestingsproblemen van de scouting en de locatie van de volkstuinen. De vraag of de CU zich voor dit soort zaken wil gaan beijveren in een nieuwe coalitie, houdt de lijsttrekker een beetje in het midden. ,,Laten we eerst maar eens kijken naar de verkiezingsuitslag en de daarop volgende verkenning van een mogelijke coalitie.'' De partij heeft in elk geval huidig wethouder Tonnis van Dijk bereid gevonden om er eventueel nog een tweede termijn aan vast te plakken. ,,Daar zijn we blij mee'' aldus Marieke van de Beek. ,,In de afgelopen vier jaar maakte de CU deel uit van de coalitie in de positie van kleinste partij. Dat kan soms lastig zijn en was ook wel een leerproces. Daarnaast is dingen voor elkaar krijgen in de politiek ook niet altijd even makkelijk. Vooral de zaken waarmee nogal wat geld is gemoeid, zoals een kunstgrasveld of de bouw van een nieuwe school. Natuurlijk, het gaat om gemeenschapsgeld en daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Maar juist omdat het geld van de gemeenschap is, moet je het, als het nodig is, ook durven te besteden ten bate van de inwoners.'' Van de Beek zegt zin te hebben in de nieuwe raadsperiode. ,,Actief zijn in de lokale politiek is voor mij echt plezier.''