• VVD Renswoude

VVD: 'Aantal wethouders afhankelijk van de uitslag'

RENSWOUDE ,,In Renswoude hebben we volgens de Gemeentewet de keus om twee of drie wethouders te benoemen. In totaal mogen die wethouders 2,2 FTE invullen. Daarmee kun je 88 uur per week 'verdelen' over de wethouders, dus maximaal drie wethouders voor 3,5 dag per week, twee voltijd-wethouders, of een combinatie daarvan. Het is aan de raad om daar een beslissing over te nemen." Dat is de reactie van Marieke Teunissen van de VVD op de stelling van deze week: maximaal twee wethouders in Renswoude.

,,In Renswoude bestaat het college van B&W sinds jaar en dag uit de burgemeester plus twee wethouders. Zij worden bijgestaan door de ambtenaren onder leiding van de gemeentesecretaris. Maar de taken van de gemeente zijn de afgelopen jaren enorm verzwaard. Onder andere door de zorgtaken die van de landelijke overheid zijn overgeheveld naar de gemeenten, de zogenaamde 'decentralisaties'. Er moet steeds meer werk verricht worden, met steeds minder geld."

,,Daarnaast is het aantal wethouders ook afhankelijk van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart aanstaande. Als twee politieke partijen niet voldoende stemmen (en dus raadszetels) krijgen om samen een meerderheid te vormen, dan zit er mogelijk weinig anders op dan een derde wethouder te benoemen. De VVD-fractie zou daar geen bezwaar tegen hebben."