• De ervaringen in Ede, waar inmiddels al een derde bio-energie installatie in aanbouw is, zijn goed weet Van Es.

    Warmtenet Ede

Warmtenet voor Akkerwinde

SCHERPENZEEL De nieuwe woningen in Akkerwinde en Heijhorst-Zuid worden straks aardgasloos verwarmd door een warmtenet dat wordt gevoed door een bio-energie installatie. Wethouder Ad van Es noemt het besluit van het college hierover 'de eerste stap naar een duurzaam Scherpenzeel'.

Voor de aanleg van het warmtenet gaat de gemeente in gesprek met MPD Groene Energie BV, die ook de duurzame warmtevoorziening van een groot aantal woningen, openbare gebouwen en zwembad de Peppel in Ede verzorgt en beheert. Een warmtenet is eigenlijk een soort stadsverwarming. In plaats van met een eigen cv-ketel wordt het pand verwarmd met warm water dat via goed geïsoleerde ondergrondse leidingen wordt getransporteerd vanuit een centrale bio-energie-installatie in de buurt. In die installatie wordt de warmte opgewekt door verbranding van biomassa; resthout-stromen c.q. houtsnippers uit de regio, knip- en snoeiafval uit de tuinen en resthout van bos-onkruid (Prunus). Dit laatste maakt de verwarming duurzaam. Verwarming met een gasgestookte verwarmingsketel veroorzaakt CO2. Bij verwarming met biomassa komt dit broeikasgas ook vrij, maar niet veel meer dan de biomassa tijdens haar groei heeft opgenomen uit de atmosfeer, zodat het een CO2-neutrale brandstof wordt genoemd. In de woningen die worden verwarmd door een warmtenet kan niet meer worden gekookt op gas. Daarom moeten bewoners overstappen op elektrisch koken.

Wethouder Ad van Es, die duurzaamheid als speciaal aandachtspunt in zijn portefeuille heeft gekregen, is enthousiast over de komst van een eerste warmtenet in Scherpenzeel. ,,Vanuit de centrale overheid is de koers uitgezet om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. Met de aanleg van een warmtenet kan Scherpenzeel een flinke stap zetten in die richting.'' Van Es benadrukt hierbij dat de komst van een bio-energie-installatie voor de verwarming van de nieuwbouwwoningen in Akkerwinde en Heijhorst-Zuid wat betreft het college slechts een eerste aanzet is. ,,We zetten er ook op in om in de toekomst het warmtenet verder over het dorp uit te rollen, zodat ook bestaande woningen, gebouwen en bedrijven hierop aangesloten kunnen worden. Daarvoor is uiteraard de bouw van een grotere bio-energie-installatie in het dorp nodig, dan nu neergezet zal worden voor de 200 tot 250 woningen in de nieuwbouwwijken. Maar de uitbreiding van het warmtenet is iets wat we samen met inwoners en bedrijven in de komende tijd nader willen bekijken en bespreken. Het systeem kan bovendien voor bepaalde productiebedrijven interessant zijn, omdat zij hun restwarmte tegen vergoeding terug kunnen leveren aan het warmtenet.''

De keuze voor de aanleg van een warmtenet als duurzaam alternatief voor aardgas is volgens de wethouder gemaakt in goed overleg met Woonstede en andere projectontwikkelaars in het gebied. De kosten van verwarming zijn volgens de wethouder voor de afnemers niet duurder of goedkoper dan men met gasverwarming kwijt zou zijn. De ervaringen in Ede, waar inmiddels al een derde bio-energie installatie in aanbouw is, zijn goed weet Van Es. Daar wordt volgens MPD Groene Energie inmiddels al 85 procent CO2 per huishouden bespaard door aansluiting op het groene warmtenet. ,,De ontwikkelingen staan niet stil en er zijn inmiddels diverse goede alternatieven voor aardgas voor handen, waaronder bijvoorbeeld warmte- en koudeopslag-systemen en aardwarmte. Het blijft uiteraard aan de consument of bouwer om hierin een keuze te maken. Maar met de aanleg van een warmtenet denken we in ieder geval een duurzaam en betaalbaar alternatief voor de traditionele cv-ketel te kunnen bieden'', aldus Van Es. ,,Scherpenzeel loopt nu eens een keer voorop bij deze ontwikkeling. Ik vind het mooi dat we met het besluit tot de aanleg van een warmtenet nu bij de eersten aansluiten.''