• ,,Als eenmansfractie was het op sommige momenten lastig."

    import

'We gaan uit van twee zetels'

RENSWOUDE ,,Af en toe zijn we de luis in de pels geweest", zegt Sander van 't Foort, lijsttrekker van de ChristenUnie Renswoude. Zijn partij zorgde de afgelopen vier jaar voor een 'nieuw geluid' in de raad, zo is zijn overtuiging. ,,Maar het beeld dat we vaak tegen de gevestigde partijen waren, is absoluut onjuist. Ik vind juist dat we constructieve bijdrages hebben geleverd."

Hij was de afgelopen raadsperiode de benjamin van de gemeenteraad. Drie maanden voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen werd met kunst en vliegwerk een CU-verkiezingslijst opgesteld. ,,Vooral mensen uit mijn eigen netwerk. We hadden eigenlijk geen fatsoenlijke lijst, zeker als je het vergelijkt met onze huidige lijst. Die bestaat uit 21 personen met een betere man-vrouw-verdeling, jongeren en ouderen en mensen uit verschillende verenigingen en kerken. Dit is een mooie afspiegeling van Renswoude."

Toch bemachtigde de CU Renswoude vier jaar geleden de gehoopte raadszetel. Daarmee begon voor Van 't Foort een politiek avontuur. ,,We hebben ons plekje in de raad moeten bevechten", vindt hij. In de raad had hij het 'soms moeilijk'. ,,Als eenmansfractie is het op sommige momenten lastig, zeker als je nog niet zoveel politieke ervaring hebt. Ik heb steun gehad aan de VVD, die net als wij ook in de oppositie zat."

SPLIJTZWAM Aan de andere kant ijverde Van 't Foort voor een 'fris geluid' in de gemeenteraad. ,,Af en toe zijn we de luis in de pels geweest." Hij vindt dat ook nodig. ,,Een belangrijke taak van een oppositiepartij is het controleren van het college. Dat hebben we zeker gedaan en op diverse inhoudelijke dossiers hebben we ook echt wat kunnen betekenen." De kritiek van andere partijen dat CU Renswoude niet constructief zou zijn, wijst Van 't Foort van de hand. ,,Bij ruim 80 procent van de meer dan 200 politieke besluiten die we de afgelopen jaren in de raad hebben genomen, hebben we gewoon voor gestemd."

Als enige partij in de raad zegde de CU Renswoude het vertrouwen in wethouder Van de Pol. Dat deed Van 't Foort in de Dorpshart-discussie, maar hij verbond er geen consequenties aan. ,,Een motie van wantrouwen had het niet gehaald, vandaar dat wij ons achter de motie van treurnis schaarden." Zelf hield Van 't Foort 'gemengde gevoelens' over aan de politieke splijtzwam. ,,We zijn altijd tegen nieuwbouw van het gemeentehuis in het Dorpshart geweest. In dat opzicht zijn we tevreden met de uiteindelijke uitkomst. Maar de discussie en de informatievoorziening aan de raad verdient allesbehalve de schoonheidsprijs. Vandaar dat we in onze campagne ook voor meer transparantie pleiten."

Van 't Foort is ervan overtuigd dat zijn partij na vier jaar meer voet aan de Renswoudse grond gekregen heeft. ,,Het leuke aan politiek bedrijven, is dat je kunt meedenken en meebeslissen over belangrijke zaken in het dorp. Dat je als partij binnen en buiten de raad impact kunt hebben; dat vind ik het leukste aan het raadswerk." Hij rekent ook op zetelwinst. ,,Wij gaan uit van twee zetels. Wanneer dat niet lukt, zullen we toch wel teleurgesteld zijn."