• Adriaan Hosang
  • Werkgroep Commerciële Invulling Dorpshart

'We zitten het college op de nek'

RENSWOUDE Een nieuw gemeentehuis met bibliotheek of alsnog een commerciële invulling van het Dorpshart in Renswoude? Dat is de vraag die de gemeenteraad dinsdagavond gaat beantwoorden. Inmiddels lopen de gemoederen hoog op. ,,We zitten het college op hun nek", stelt Cornelis Bosch.

 

Edward Doelman

Hij is woordvoerder namens de werkgroep Commerciële Invulling Dorpshart, waar ook ondernemer Bert van Voorthuizen en Kees Bos, voorzitter van de Ondernemersvereniging onderdeel van zijn. De werkgroep werd voor de zomer ingesteld om uit te zoeken of een commerciële invulling van het Dorpshart alsnog mogelijk zou zijn.

FIETSENZAAK Bert van Voorthuizen gaf dit voorjaar aan dat hij er graag zijn fietsenzaak wil vestigen. Daarop ging Van Voorthuizen aan tafel met projectontwikkelaar Frank van Woerden, die een jaar geleden het plan lanceerde om er een nieuw gemeentehuis met bibliotheek te bouwen en het huidige onderkomen van de gemeente over te nemen. Van Voorthuizen en Van Woerden kwamen er na lange onderhandelingen uit. ,,De eventuele winst op een casco fietsenwinkel was voor Van Woerden veel lager dan de mogelijke winst op een ´turnkey´ gemeentehuis. Om die reden was het een voorwaarde dat Van Woerden een lagere prijs voor de grond zou betalen aan de gemeente", schetst Bosch. De biedingen van Van Woerden aan de gemeente brachten echter geen soelaas, ook met het oog op mogelijke staatssteun door de gemeente Renswoude. ,,Uit ons onderzoek is naar voren gekomen dat de transactie, met gebruikmaking van de staatssteunregels, misgelopen is op 3.000 euro. Hadden we dat geweten, dan was dat verschil op een of andere manier wel bijgepast", stelt Bosch.

Die conclusie opende wel de ogen van de werkgroep. Bosch, Bos en Van Voorthuizen zijn er inmiddels van overtuigd dat een commerciële invulling alsnog mogelijk is. ,,Behoud van een vitaal dorpscentrum met winkels is van cruciaal belang voor de lange termijn van het dorp", stelt Bos namens de Ondernemersvereniging. ,,Een fietsenzaak brengt voetjes over de vloer. Daar hebben de winkeliers die er al gevestigd zijn ook baat bij. Samen sta je sterk. Dat was ook het uitgangspunt toen tien jaar geleden het Dorpshart werd uitgerold. Helaas kwam de crisis er daarna overheen."

Volgens Bos is die inmiddels gekeerd. ,,Ik weet dat er meerdere ondernemers geïnteresseerd zijn en zeggen: 'Als Van Voorthuizen naar het Dorpshart verkast, dan wil ik er ook naartoe'. Vandaar dat wij vol voor commerciële invulling gaan. Een gemeentehuis leidt na 16.00 uur 's middags en in de weekenden tot stilte. Juist van die momenten moeten de ondernemers het hebben."

 

KOPPELTRANSACTIE Verder heeft het college volgens het trio steken laten vallen, bijvoorbeeld in de informatievoorziening naar de raad toe. Het huidige gemeentehuis en de bibliotheek worden 'mogelijk tegen een te laag bedrag en in een ondoorzichtige en onnodige koppeltransactie verkocht'. Bosch: ,,We betalen minimaal 2,5 miljoen euro voor een nieuw gemeentehuis dat na realisatie ongeveer de helft waard is. Als we dat vergelijken met het huidige gemeentehuis gaan we er in totaal 1 miljoen op achteruit." Bovendien brengt koppeltransactie met Van Woerden en de aanbesteding van het nieuwe gemeentehuis mogelijk juridische problemen met zich mee. Bosch: ,,Daar hebben wij het college nota bene zelf op moeten attenderen. Zo zijn er meer zaken die ons het gevoel geven dat het college, weliswaar niet bewust, de gemeenteraad niet volledig en onzorgvuldig heeft geïnformeerd."

Wel zijn er besloten bijeenkomsten geweest, waar de werkgroep niet bij is geweest. ,,Dat is ook de hinder voor ons. Het kan zijn dat wij er met onze berekeningen wat naast zitten, omdat veel informatie als vertrouwelijk is bestempeld." Maar dat doet volgens Bosch niets af aan de rode draad. ,,Een commerciële invulling is mogelijk. Dat is altijd het uitgangspunt geweest."

Dinsdagavond wordt het dossier weer behandeld in de raad. ,,We zijn zeker niet boos op Frank van Woerden, hij handelt uit goede motieven. Hij zal er een mooi gebouw neerzetten", denkt Bosch. Zijn pijlen zijn vooral gericht op het college. ,,Zij wilden betrokken burgers. Die hebben ze gekregen. Wij zitten het college op hun nek en pleiten nu voor een commerciële invulling. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat er geen draagvlak onder de bevolking is voor verhuizing van het gemeentehuis naar het Dorpshart."