• Gemeente Scherpenzeel

Wethouder tekent convenant voor glasvezel in buitengebied

SCHERPENZEEL Wethouder Tonnis van Dijk heeft maandag namens de gemeente Scherpenzeel het convenant getekend met het bedrijf CIF over de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Hierdoor wordt snel internet ook daar mogelijk. Namens CIF was Michiel Admiraal aanwezig.

Als resultaat van het gezamenlijk optrekken als Gelderse gemeenten in de regio FoodValley is het bedrijf Communication Infrastructure Fund (CIF) bereid gevonden om in het buitengebied van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Wageningen en Scherpenzeel een glasvezelnetwerk aan te leggen. In de eerste fase worden in de Gelderse Vallei ca. 5.600 adressen aangesloten waarvan enkele tientallen in Scherpenzeel, met name ten zuiden van de bebouwde kom.

AFSPRAKEN Voorwaarde is dat vooraf minimaal de helft van de potentiële deelnemers zich bereid verklaart om een contract voor een aansluiting aan te gaan. Op basis daarvan draagt CIF de investering en verzorgt de exploitatie. Per gemeente wordt een convenant opgesteld waarin afspraken staan over de vergunningverlening, technische voorwaarden, toezicht en gemeentelijke kosten.

Wethouder Tonnis van Dijk: ,,De gemeente Scherpenzeel vindt het belangrijk dat inwoners, met name ondernemers, in het buitengebied gebruik kunnen maken van snel internet." Het uitgangspunt van CIF is om iedereen aan te sluiten op basis van een beperkte maandelijkse toeslag op de reguliere kosten van een abonnement van een internetprovider. Het is ook mogelijk om deze toeslag eenmalig af te kopen.

MINIMUMDEELNAME De daadwerkelijke aanleg van het netwerk is afhankelijk van het deelnamepercentage in de hele regio. Als blijkt dat tenminste vijftig procent van de potentiële deelnemers mee wil doen, gaat CIF verder. Volgens de planning van CIF zal de zogenoemde vraagbundeling in Scherpenzeel in mei 2017 starten. Hiervoor gaat CIF bijeenkomsten organiseren om potentiële deelnemers verder te informeren. Bij gebleken voldoende animo start in het najaar de aanleg. Het streven is dat het glasvezelnetwerk in de regio voor 2020 helemaal klaar is.