• import

Windmolens passen niet in toekomstvisie Renswoude

RENSWOUDE Renswoude zet niet in op windmolens en zonnepanelenweides, die nemen te veel ruimte in belsag en zorgen voor zichtvervuiling. Dat blijkt uit de Omgevingsvisie Renswoude 2018-2030, die de Renswoude gemeenteraad heeft vastgesteld. Deze visie is  in samenspraak met inwoners, organisaties en ondernemers opgesteld en geeft  in samenspraak met inwoners, organisaties en ondernemers. Renswoude is de  eerste gemeente van de  Regio FoodValley die een dergelijke visie heeft vastgesteld.

,,De gemeente Renswoude staat naast het dorp met haar cultuurhistorische elementen (het kasteel en de kerk, bijvoorbeeld) ook bekend om haar mooie en rustgevende buitengebied. Daarnaast is er veel
saamhorigheid en nabuurschap. Dit alles kenmerkt het DNA van de gemeente Renswoude dat inwoners en gemeente graag willen behouden. Tegelijkertijd leeft er een aantal vraagstukken, zoals: waar willen
wij woningen bouwen? Is ons voorzieningenniveau op peil? Hoe bewaken we de balans tussen landbouw, natuur en toerisme in het buitengebied? ´´

Andere uitgangspunten van de  Omgevingsvisie zijn onder meer dat de groei van Renswoude in principe binnen de beken blijft, dat voor een betere bereikbaarheid  de eventuele aanleg van een rondweg wordt onderzocht, dat de verouderde bedrijventerreinen worden gerevitaliseerd en dat qua woningbouw extra aandacht wordt gegeven aan  starters en senioren..

Nu de gemeenteraad de Omgevingsvisie Renswoude 2018-2030 heeft vastgesteld, wordt gestart met het uitwerken ervan. Het Omgevingsplan gaat antwoord geven op de vraag hoe de omgevingsvisie de
komende periode wordt uitgewerkt.